פרופיל צבאי

בצו הראשון, כל מועמד או מועמדת לשירות הביטחון (המלש"ב) מקבלים פרופיל צבאי. הפרופיל הוא נתון מספרי שנע בין 21 ל- 97, ומטרתו להגדיר את מוכנותו הרפואית של המלש"ב לקראת השירות הצבאי.

קביעת הפרופיל מסתמכת גם על נתונים פיזיים וגם על נתונים נפשיים, ולכן הליכי הצו הראשון כוללים ביקור אצל רופא, בדיקת נתונים פיזיים בסיסיים, וועדה רפואית ולעיתים גם ביקור אצל קצין בריאות נפש (קב"ן). פרופילים מסוימים יכולים להקנות הקלות, דחיית שירות ואפילו פטור משירות צבאי מלא, אך ברבים מהמקרים הם ניתנים לערעור ולבחינה מחדש.

 

מדרג הפרופילים

כאמור, הפרופילים נעים מציון 21 עד לציון 97. לבחירה במספרים האלו ספציפית – כמייצגים מצב רפואי – אין סיבה מסוימת.

 • פרופיל 97 – אין בעיות בריאותיות. בעל פרופיל זה רשאי לשרת בכל יחידות השדה ובכל תפקידי הלחימה. במידה ובעל פרופיל זה בעל לקות רפואית קלה מאוד, הוא עתיד לקבל סעיף ליקוי שמטרתו לסנן תפקידים שאינם תואמים את לקותו הרפואית של המלש"ב. לדוגמא, במקרים מסוימים עיוורון צבעים יכול להיחשב כסעיף ליקוי.
 • פרופיל 82 – מגבלה בריאותית קלה. עדיין ניתן לשרת בתפקידי לחימה מסוימים.
 • פרופיל 72 – מגבלה בריאותית בינונית. עדיין ניתן לשרת בתפקידי לחימה מסוימים.
 • פרופיל 64 – מלש"ב בעל פרופיל זה אינו כשיר לשירות כלוחם, אך הוא יכול להשתלב במערך תומכי הלחימה.
 • פרופיל 45 – מלש"ב בעל פרופיל זה אינו כשיר לשירות בתפקידי אחזקה או לחימה.
 • פרופיל 25 – פרופיל מתנדבים. זהו פרופיל למתנדבים שהתגייסו לצה"ל לאחר שקיבלו פטור, בין אם הוא נפשי או רפואי.
 • פרופיל 24 – אי כשירות לשירות צבאי באופן זמני.
 • פרופיל 21 פטור מצה"ל על רקע רפואי – אי כשירות מוחלטת לשירות צבאי.

תהליך מתן הפרופיל

במהלך הצו הראשון יש כמה תחנות בקומת מדור הרפואה. לרוב המלש"ב יידרש להביא טפסים רפואיים ותוצאות בדיקה, כמו בדיקות שתן או דם. במידה והמלש"ב נמצא בטיפול פסיכיאטרי, הוא יידרש להביא מסמכים רלוונטיים, כמו דיווח על תרופות פסיכיאטריות ומכתב חתום מהפסיכיאטר. לעיתים גם טיפול פסיכולוגי יוביל להליכים דומים, כמו ביקור אצל קצין בריאות נפש. אלו התחנות:

 • טרם ההגעה לצו הראשון, המלש"ב יתבקש למלא שאלון רפואי יחד עם רופא המשפחה שלו. זהו שאלון שיש לענות עליו בכובד ראש ולא להסתיר בו מידע.
 • בדיקות פיזיות וגופניות – בתחנה זו המלש"ב יעבור בדיקות מדדים (דופק, לחץ דם וכו') וגם בדיקות פיזיות (משקל וגובה).
 • וועדה רפואית – רופא צבאי יעביר את המלש"ב בדיקה גופנית מלאה. לפי שיקול דעתו של הרופא, ניתן להפנות את המלש"ב לבדיקות נוספות או לקצין בריאות נפש.
 • עד לקבלת כל הטפסים הנדרשים וביצוע כל הבדיקות על ידי הגורמים הרלוונטיים, הפרופיל של המלש"ב לא ייקבע.
 • חשוב לדעת: פרופיל יכול להשתנות גם במהלך השירות הצבאי.

 

ערעור על פרופיל צבאי

על פי אתר האינטרנט של יחידת מיטב: "מתגייסים", יש שלוש סיבות בגינן המלש"ב יכול לערער על הפרופיל האישי שניתן לו:

 • המלש"ב חש כי הפרופיל שנקבע לו אינו תואם את מצבו הבריאותו וכשירותו הפיזית.
 • המלש"ב קיבל פרופיל שפוטר אותו מגיוס או מתפקידי לחימה אך הוא מאמין שהוא כן כשיר.
 • מצבו הרפואי של המלש"ב השתנה, ולכן הוא מחויב לעדכן את הגורמים הרלוונטיים.

בצו הראשון, כל מועמד או מועמדת לשירות הביטחון (המלש"ב) מקבלים פרופיל צבאי. הפרופיל הוא נתון מספרי שנע בין 21 ל- 97,  ומטרתו להגדיר את מוכנותו הרפואית של המלש"ב לקראת השירות הצבאי. קביעת הפרופיל מסתמכת גם על נתונים פיזיים וגם על נתונים נפשיים, ולכן הליכי הצו הראשון כוללים ביקור אצל רופא, בדיקת נתונים פיזיים בסיסיים, וועדה רפואית ולעיתים גם ביקור אצל קצין בריאות נפש (קב"ן). פרופילים מסוימים יכולים להקנות הקלות, דחיית שירות ואפילו פטור משירות צבאי מלא, אך ברבים מהמקרים הם ניתנים לערעור ולבחינה מחדש.

 

מדרג הפרופילים

כאמור, הפרופילים נעים מציון 21 עד לציון 97. לבחירה במספרים האלו ספציפית – כמייצגים מצב רפואי – אין סיבה מסוימת.

 • פרופיל 97 – אין בעיות בריאותיות. בעל פרופיל זה רשאי לשרת בכל יחידות השדה ובכל תפקידי הלחימה. במידה ובעל פרופיל זה בעל לקות רפואית קלה מאוד, הוא עתיד לקבל סעיף ליקוי שמטרתו לסנן תפקידים שאינם תואמים את לקותו הרפואית של המלש"ב. לדוגמא, במקרים מסוימים עיוורון צבעים יכול להיחשב כסעיף ליקוי.
 • פרופיל 82 – מגבלה בריאותית קלה. עדיין ניתן לשרת בתפקידי לחימה מסוימים.
 • פרופיל 72 – מגבלה בריאותית בינונית. עדיין ניתן לשרת בתפקידי לחימה מסוימים.
 • פרופיל 64 – מלש"ב בעל פרופיל זה אינו כשיר לשירות כלוחם, אך הוא יכול להשתלב במערך תומכי הלחימה.
 • פרופיל 45 – מלש"ב בעל פרופיל זה אינו כשיר לשירות בתפקידי אחזקה או לחימה.
 • פרופיל 25 – פרופיל מתנדבים. זהו פרופיל למתנדבים שהתגייסו לצה"ל לאחר שקיבלו פטור, בין אם הוא נפשי או רפואי.
 • פרופיל 24 – אי כשירות לשירות צבאי באופן זמני.
 • פרופיל 21 פטור מצה"ל על רקע רפואי – אי כשירות מוחלטת לשירות צבאי.

 

תהליך מתן הפרופיל

במהלך הצו הראשון יש כמה תחנות בקומת מדור הרפואה. לרוב המלש"ב יידרש להביא טפסים רפואיים ותוצאות בדיקה, כמו בדיקות שתן או דם. במידה והמלש"ב נמצא בטיפול פסיכיאטרי, הוא יידרש להביא מסמכים רלוונטיים, כמו דיווח על תרופות פסיכיאטריות ומכתב חתום מהפסיכיאטר. לעיתים גם טיפול פסיכולוגי יוביל להליכים דומים, כמו ביקור אצל קצין בריאות נפש. אלו התחנות:

 • טרם ההגעה לצו הראשון, המלש"ב יתבקש למלא שאלון רפואי יחד עם רופא המשפחה שלו. זהו שאלון שיש לענות עליו בכובד ראש ולא להסתיר בו מידע.
 • בדיקות פיזיות וגופניות – בתחנה זו המלש"ב יעבור בדיקות מדדים (דופק, לחץ דם וכו') וגם בדיקות פיזיות (משקל וגובה).
 • וועדה רפואית – רופא צבאי יעביר את המלש"ב בדיקה גופנית מלאה. לפי שיקול דעתו של הרופא, ניתן להפנות את המלש"ב לבדיקות נוספות או לקצין בריאות נפש.
 • עד לקבלת כל הטפסים הנדרשים וביצוע כל הבדיקות על ידי הגורמים הרלוונטיים, הפרופיל של המלש"ב לא ייקבע.
 • חשוב לדעת: פרופיל יכול להשתנות גם במהלך השירות הצבאי.

 

ערעור על פרופיל צבאי

על פי אתר האינטרנט של יחידת מיטב: "מתגייסים", יש שלוש סיבות בגינן המלש"ב יכול לערער על הפרופיל האישי שניתן לו:

 • המלש"ב חש כי הפרופיל שנקבע לו אינו תואם את מצבו הבריאותו וכשירותו הפיזית.
 • המלש"ב קיבל פרופיל שפוטר אותו מגיוס או מתפקידי לחימה אך הוא מאמין שהוא כן כשיר.
 • מצבו הרפואי של המלש"ב השתנה, ולכן הוא מחויב לעדכן את הגורמים הרלוונטיים.

על מנת לערער על פרופיל צבאי, יש להגיש בקשה עד חודש מיום קבלתו. על הבקשה לכלול הסבר לערעור על הפרופיל, טפסים ובדיקות רלוונטיות ולרוב גם מכתב חתום על ידי רופא. חשוב לזכור שלצה"ל יש חובה לשקף את המוכנות הפיזית והנפשית של המועמד לשירות הביטחון על מנת להתאים לו תפקיד באופן הטוב ביותר, אך הוא זכאי לשיקוליו האישיים מתוך היכרותו עם המערכת הצבאית, ולקביעת הפרופיל כפי שהוא רואה לנכון. ניתן להיעזר בעורך דין צבאי מומחה על מנת לבצע את התהליך ביעילות ולקבל סיוע. בעבר היו מקרים שמלש"בים לא הצליחו לערער על הפרופיל שלהם ובאמצעות פנייה משפטית הם השיגו את מבוקשם.

על מנת לערער על פרופיל צבאי, יש להגיש בקשה עד חודש מיום קבלתו. על הבקשה לכלול הסבר לערעור על הפרופיל, טפסים ובדיקות רלוונטיות ולרוב גם מכתב חתום על ידי רופא.

חשוב לזכור שלצה"ל יש חובה לשקף את המוכנות הפיזית והנפשית של המועמד לשירות הביטחון על מנת להתאים לו תפקיד באופן הטוב ביותר, אך הוא זכאי לשיקוליו האישיים מתוך היכרותו עם המערכת הצבאית, ולקביעת הפרופיל כפי שהוא רואה לנכון.

ניתן להיעזר בעורך דין צבאי מומחה על מנת לבצע את התהליך ביעילות ולקבל סיוע. בעבר היו מקרים שמלש"בים לא הצליחו לערער על הפרופיל שלהם ובאמצעות פנייה משפטית הם השיגו את מבוקשם.

פרופיל צבאי
פרופיל צבאי

כותב המאמר

תמונת מחבר

משרד עורך דין - ניר ליסטר מטפל מדיני צבא, ונתן תשובה ופתרון לאלפי חיילים, המשרד נותן שירות למיועדים לגיוס, לחיילים בשירות סדיר, וגם לחיילי המילואים, אני אדאג לזה שתקבלו מה שמגיע לכם!

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!