הורדת / העלאת פרופיל ל-65

השרות הצבאי מהווה פרק חשוב בחיים, ועבור רבים, שירות בתפקיד קרבי הוא עטור הילה ובגדר התגשמות של חלום. עם זאת, המציאות ברוב המקרים כפופה לאילוצים, והשיבוץ הצבאי נקבע לפי צרכי הצבא ועד כמה שאפשר בהתאם לכושרו הרפואי והנפשי של החייל.

 

הפרופיל הצבאי

הפרופיל הצבאי הוא מכלול של נתונים בריאותיים אודות המועמד לגיוס. הצבא מעריך את בריאותו הנפשית והגופנית של החייל בעזרת החלטות של רופאים מומחים וסיכומי עדות רפואיות, ומשבץ אותו לתפקיד המתאים ביותר. אם נמצאו ליקויים רפואיים הם יסומנו בהתאם לחומרתם, ויבואו לביטוי בקביעת הפרופיל.

במהלך צו הגיוס הראשון, על החייל להגיש שאלון רפואי מלא, מסמכים רפואיים, וכן להצהיר לפני רופא צבאי על בעיותיו הרפואיות. כמו כן יהיה עליו יעבור בדיקות רפואיות גופניות ונפשיות ובין היתר: הערכת BMI (היחס בין המשקל והגובה), בדיקות ראיה ושמיעה, בדיקות שיניים, בדיקות דם, ובדיקת רופא כללית. בנוסף יעבור החייל אבחון פסיכולוגי, הן על ידי רופאים והן על ידי קב"ן (קצין בריאות נפש). ליקוי בריאותי פיזי ו/או ליקוי נפשי (חרדות או דיכאון) ישפיעו על הפרופיל ולא יאפשרו את חלקם של התפקידים שהחייל יכול לבצע. חשוב להדגיש, שבמהלך קביעת הפרופיל, חל איסור חמור על הסתרת מידע רפואי, שכן כל בעיה או ליקוי רפואי יכולים להוות גורם מכריע בשיבוץ לתפקיד המתאים ביותר לחייל.

 

מה המשמעות של פרופיל צבאי 65 ?

הטווח של הפרופיל הצבאי נע בין פרופיל 21 הנחשב לפרופיל הנמוך ביותר, לפרופיל 97 שנחשב לפרופיל הגבוה ביותר. הפרופיל הצבאי נקבע לחייל כבר בצו הראשון, אולם בנסיבות מסוימות הוא מתעדכן ומשתנה, וזאת במידה והתגלו מחלות או ליקויים רפואיים אחרים במהלך השרות.

כזה הוא פרופיל 65. פרופיל 65 הוא למעשה פרופיל זמני מיוחד שניתן לחייל תוך כדי השירות הצבאי. פרופיל 65 נקבע בעקבות מצב רפואי מסוים, פציעות, חבלות, תאונות או מחלה שהתגלתה או החמירה. למשל, חייל שהאסתמה שלו (או מחלה נשימתית אחרת) החמירו במהלך השירות הצבאי, סביר שהפרופיל שלו יתעדכן וירד לפרופיל 65. על אף זאת, הוא עדיין ימצא כשיר לשרת בצבא בתפקיד שאינו קרבי.

 

הורדת הפרופיל שנקבע בעת הגיוס לפרופיל 65, בעקבות פציעה או מחלה

הורדת הפרופיל במסגרת השירות הצבאי תיקבע על ידי רופא היחידה בעקבות בעיה רפואית חדשה, או כזו שהחמירה בעקבות פציעה או מחלה, והורידה מהכשרות הרפואית לשרת בתפקיד קרבי. במקרה כזה החייל עלול למצוא את עצמו בתפקיד שאינו מתאים לו ואף מסכן את בריאותו.

הורדת הפרופיל תהיה בשלב ראשון הורדה זמנית תחת המלצתו של רופא ביחידה הצבאית . לצורך הורדת פרופיל קבועה יש צורך בהתייצבות לפני ועדה רפואית. רצוי  במקרה כזה לקבל עזרה וסיוע של עורך דין בתחום.

כדי להוריד את הפרופיל הצבאי באופן קבוע, רשאי החייל להגיש ערעור על הפרופיל שקיבל, ולבקש לכנס ועדה רפואית לצורך קביעת הפרופיל מחדש. הערעור יפרט נימוקים המסבירים את הצורך להוריד את הפרופיל באופן קבוע, זאת על סמך מסמכים רפואיים מעודכנים כמו בדיקות רפואיות, סיכומים, חוות דעת של מומחה רפואי (לפי העניין). אם הערעור יתקבל, על החייל להתייצב שוב בפני הוועדה הרפואית שתקבע עבורו את הפרופיל מחדש.

במסגרת הועדה הרפואית יש לתת מידע מהימן ומדויק לגבי המצב הרפואי וההיסטוריה הרפואית של החייל.

 

הורדת הפרופיל בעקבות מחלת אסתמה

אחת הבעיות הרפואיות שעשויה להצדיק הורדת פרופיל היא מחלת אסתמה שמתגלית בצבא. אסתמה היא בעיה בריאותית שפוגעת בכשירות הרפואית של החייל. למחלה יש דרגות שונות ולעיתים היא מתפרצת או מחמירה כתוצאה מלחץ נפשי. בעקבות החמרת המחלה עלול החייל לסבול מדלקות חוזרות בדרכי הנשימה וקושי נשימתי שמקשה על ביצוע פעילות גופנית. ההחמרה הבריאותית הזו מצדיקה  הורדת פרופיל הצבאי ושינוי בתפקיד.

 

צפוי שהפרופיל של חייל שאובחן כסובל מאסתמה במהלך השירות הצבאי, ירד ויקבע מחדש, בהתאם לבדיקותיו הרפואיות המעודכנות. עם זאת, גם במחלה קשה כזו יכולות להיות תקופות ארוכות של רמיסיה ואפילו החלמה, כך שאם החייל יוכיח כי מצבו הבריאותי השתפר, הוא יוכל לנסות לבקש להעלות את הפרופיל הצבאי שלו במסגרת ועדה רפואית חוזרת.

 

העלאת פרופיל 65 לאחר הטבה ושיפור במצב הרפואי

אם המצב הרפואי של החייל השתפר, והוא רוצה להעלות את הפרופיל, יהיה עליו:

  • לעשות ככל שביכולתו ובין היתר: טיפולים, שיקום, טיפול תרופתי, וכולי כדי להצדיק את העלאת הפרופיל;
  • לטפל במגבלותיו הרפואיות;
  • לשפר את כושרו;
  • לעבור בדיקות נוספות;
  • לפנות לרופא מומחה ולקבל חוות דעת רפואית נוספת שתומכת בבקשתו

ובהרחבה :

העלאה של פרופיל 65 תוך כדי השירות הצבאי אפשרית על ידי פניה לרופא היחידה, ולאחר מכן הגשת ערעור בצירוף מסמכים רפואיים והתייצבות בפני ועדה רפואית חוזרת. חשוב להוכיח מוטיבציה במטרה לחזור ולשרת בתפקיד המאתגר. כדי להעלות את הפרופיל צריך לחזור על הערכה רפואית של המועמד,  לבחון שוב את ההיסטוריה הרפואית שלו, לערוך לו בדיקות גופניות ואחרות, ולהעריך את כושרו וכשירותו. על המבקש להגיש מכתב ולצרף אליו מסמכים רפואיים התומכים בבקשה וחוות דעת רפואית מרופא מומחה. יש מצבים שהמועמד יתבקש בנוסף גם להופיע לפני הועדה הרפואית החוזרת.

 

החלטותיה של הועדה הרפואית הן עצמאיות ובלתי תלויות, עם זאת, חוות דעת אשר ניתנה על ידי גורם מקצועי, והממליצה להעלות את הפרופיל, יכולה להשפיע על שיבוץ החייל לתפקיד החדש.

הליך כזה רצוי לבצע בעזרת עורך דין מומחה בתחום שמכיר את התקנות לפיהן נקבע הפרופיל הצבאי.

 

תהליך הורדה או העלאה של פרופיל בצה"ל

תהליך ההורדה או העלאת פרופיל רפואי צבאי בצה"ל אינו פשוט. הדבר דורש פניה למפקד היחידה ולרופא היחידה, אלה יעריכו את מצבו הראשוני של החייל וי]נו אותו לסדרת בדיקות רפואיות להמשך הערכת מצב. השלב הנוסף הוא התייצבות מול ועדה רפואית מטעם צה"ל שתבחן את הממצאים החדשים בנוגע לכשירותו התפקודית של החייל ויעדכנו את הפרופיל הצבאי שלו בהתאם.

 

תפקידו של עורך דין צבאי בעדכון הפרופיל שלך

חיילים המעוניינים לעדכן את הפרופיל הרפואי הצבאי שלהם עשויים ליהנות מסיוע של עורך דין צבאי. עורך דין צבאי יכול לעזור לחיילים לנווט בתהליך המורכב של ערעור על הפרופיל שלהם או בקשת בדיקה. הם יכולים גם לספק הנחיות לגבי ההשלכות המשפטיות של פרופיל נמוך, כגון הגבלות על הטבות או מטלות מסוימות.

 

אתגרים איתם מתמודדים חיילים עם פרופיל רפואי נמוך

חיילים בעלי פרופיל רפואי צבאי נמוך עשויים להתמודד עם מגוון אתגרים במהלך שירותם בצה"ל. הם עשויים להיות מוגבלים מלשרת ביחידות קרביות מסוימות או שהם עשויים להיות מוקצים לתפקידים לא קרביים שהם פחות רצויים.

בנוסף, חיילים בעלי פרופיל נמוך עשויים לעמוד בפני הגבלות על הטבות מסוימות, כגון הטבות חינוך או דיור.

 

חשיבותו של עורך דין מלווה בבקשה להורדת או העלאת פרופיל 65

אין ספק שכאשר החייל נמצא בתפקיד שאינו מתאים למצבו הרפואי, ושאפילו מסכן אותו,  יש לשנות ולהתאים את הפרופיל שלו כדי שבריאותו לא תדרדר. לחילופין, כאשר מצבו הרפואי התייצב והשתפר יש אפשרות להעלות לו את הפרופיל כך שיבצע את התפקיד המתאים עבורו.

 

בין אם מדובר בהורדת או העלאת הפרופיל, רצוי להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום דיני הצבא בכלל, ובשינוי של פרופיל צבאי בפרט. עורך הדין נחוץ כדי לסייע בהגשת ערעור, ייעוץ בטרם ההופעה בפני הועדה הרפואית, וכן כדי להדריך את החייל בכל מה שנוגע לזכויותיו המשפטיות.

אם אתם זקוקים לעזרת עורך דין מקצוען ומנוסה בנושא של פרופיל צבאי – עורך הדין ניר לסטר הוא הכתובת הנכונה עבורכם. עורך הדין לסטר הינו בעל ניסיון מקצועי רב שנים בכל הקשור לדיני צבא, ולהעלאת או הורדת פרופיל צבאי, וזאת לאחר שטיפל במקרים רבים כאילו. הוא מקושר למומחים רפואיים לצורך השגת חוות דעת רפואית, מכיר הייטב את הנהלים הצבאיים, ומעורה במטריה המשפטית  הצבאית. עורך הדין ניר לסטר ילווה אתם בנאמנות ומקצועיות לאורך כל ההליך, כך שהצלחתכם מובטחת ללא כל ספק.

הורדת העלאת פרופיל ל-65
הורדת העלאת פרופיל ל-65

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!