הורדת הפרופיל הצבאי

הפרופיל הצבאי הוא מרכיב קריטי בקביעת זכאותו של אדם לשירות צבאי בישראל, והוא מבוסס על בדיקה רפואית מקיפה הכוללת הערכות גופניות, פסיכולוגיות וקוגניטיביות. אם חייל מעוניין להוריד את הפרופיל הצבאי שלו, עליו לפנות לקצין הרפואה של יחידתו להכוונה. פקיד הרפואה יעריך את הבקשה ויקבע אם יש צורך בבדיקה חדשה לעדכון הפרופיל.

חשוב לציין כי עדכון פרופיל צבאי אינו תהליך פשוט ועשוי לדרוש בדיקות או הערכות רפואיות נוספות. מאמר זה מספק סקירה של תהליך הורדת פרופיל צבאי בצה"ל, לרבות על מה מבוסס הפרופיל הצבאי, כיצד הוא נקבע ומה על חייל לעשות כדי לעדכן את הפרופיל שלו.

במאמר זה נבחן מהו הפרופיל הצבאי בצה"ל, כיצד הוא נקבע והאם אפשרי וכדאי להוריד פרופיל?

 

הפרופיל הצבאי – כיצד הוא נקבע?

הפרופיל הצבאי בצה"ל מבוסס על בדיקה רפואית מקיפה הכוללת הערכות גופניות, פסיכולוגיות וקוגניטיביות. הבדיקה הרפואית נעשית על ידי רופא צבאי או צוות רפואי, והיא נועדה להעריך את הבריאות הכללית של הפרט וכשירותו לשירות צבאי.

ההערכה הגופנית כוללת מדידות של גובה, משקל ואינדקס מסת הגוף (BMI), וכן בדיקות ראייה, שמיעה וכושר קרדיווסקולרי. ההערכה הפסיכולוגית מעריכה את בריאותו הנפשית של הפרט וכוללת בדיקות לדיכאון, חרדה והפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD). ההערכה הקוגניטיבית מעריכה את היכולות הקוגניטיביות של הפרט, כולל זיכרון, קשב וכישורי פתרון בעיות.

הפרופיל הצבאי נקבע על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית. קצין הרפואה או הצוות יעריכו את התוצאות ויעניקו דירוג כושר רפואי בין 21-97. דירוג זה קובע את כשירותו של החייל לתפקידים שונים בצה"ל, לרבות יחידות קרביות ויחידות לא קרביות.

 

דירוגי הפרופיל הצבאי הקיימים

לפרופיל הצבאי בצה"ל ניתן דירוג כושר רפואי בין 21-97, הקובע את זכאותו של הפרט לתפקידים שונים בצה"ל. הפרופיל מחולק לארבע קטגוריות, שלכל אחת מגבלות ודרישות משלה.

פרופיל 97 – זהו הפרופיל הגבוה ביותר ומעיד כי אדם כשיר מבחינה רפואית לכל התפקידים בצה"ל, לרבות יחידות קרביות.

פרופיל 72 – פרופיל זה מצביע על כך שאדם מתאים מבחינה רפואית לרוב התפקידים בצה"ל, אך עשויות להיות לו מגבלות מסוימות. לדוגמה, אנשים עם פרופיל זה עשויים שלא להיות זכאים ליחידות קרביות מסוימות או שידרשו לעבור הערכות רפואיות נוספות.

פרופיל 64 – פרופיל 64 מצביע על כך שאדם מתאים מבחינה רפואית לתפקידים לא קרביים בתוך צה"ל, כגון תפקידי ניהול או תמיכה. לאנשים עם פרופיל זה עשויות להיות מגבלות על היכולות הפיזיות או המנטליות שלהם שמונעות מהם לשרת ביחידות קרביות.

פרופיל 21 – זהו הפרופיל הנמוך ביותר ומצביע על כך שאדם אינו כשיר רפואית לשירות צבאי. אנשים בעלי פרופיל זה עשויים להשתחרר מצה"ל או לשובץ לתפקידים לא קרביים על סמך הערכתם הרפואית.

חשוב לציין כי המגבלות לכל פרופיל מבוססות על צרכי צה"ל ודרישות כל תפקיד. לדוגמה, אנשים עם פרופיל של 72 עשויים להיות זכאים ליחידות קרביות מסוימות אך לא אחרות, בהתאם למגבלות הספציפיות שלהם. כמו כן, המגבלות של כל פרופיל עשויות להשתנות עם הזמן בהתבסס על מצבו הרפואי של הפרט וצרכי ​​צה"ל.

 

תהליך הורדת פרופיל

בישראל אין תהליך רשמי להורדת פרופיל צבאי בצה"ל. הפרופיל הצבאי מבוסס על בדיקה רפואית מקיפה הכוללת הערכות גופניות, פסיכולוגיות וקוגניטיביות. קצין הרפואה או הצוות יעריכו את התוצאות ויעניקו דירוג כושר רפואי בין 21-97. דירוג זה קובע את כשירותו של החייל לתפקידים שונים בצה"ל, לרבות יחידות קרביות ויחידות לא קרביות.

עם זאת, אם חייל מעוניין לעדכן את הפרופיל הצבאי שלו, עליו לפנות לקצין הרפואה של יחידתו לצורך הכוונה. קצין הרפואה יעריך את הבקשה ויקבע אם יש צורך בבדיקה רפואית חדשה. במידה ונדרשת בדיקה חדשה, יקבע קצין הרפואה את הבדיקה ויודיע לחייל על הצעדים הנדרשים לנקוט. הבדיקה הרפואית תעריך את היכולות הפיזיות, הפסיכולוגיות והקוגניטיביות של החייל.

על סמך תוצאות הבדיקה יקבע קצין הרפואה אם ​​יש לעדכן את הפרופיל הצבאי של החייל. קצין הרפואה יקבל את ההחלטה הסופית על הפרופיל החדש על סמך תוצאות הבדיקה וצרכי ​​צה"ל. חשוב לציין כי עדכון פרופיל צבאי אינו תהליך פשוט ועשוי לדרוש בדיקות או הערכות רפואיות נוספות. קצין הרפואה יקבל את ההחלטה הסופית על הפרופיל החדש על סמך תוצאות הבדיקה וצרכי ​​צה"ל.

 

סיוע מעורך דין צבאי להורדת פרופיל

עורך דין צבאי יכול לסייע לחיילים בעניינים משפטיים מסוימים הקשורים לפרופיל הצבאי שלהם, כגון ערעור על החלטה שקיבל קצין הרפואה או ערעור על הדירוג שהוקצה לפרופיל שלהם. אם חייל מעוניין לערער על החלטה שקיבל קצין הרפואה לגבי הפרופיל הצבאי שלו, עורך דין צבאי יכול לסייע בהכנת הערעור ובהגשתו. עורך הדין יכול לעיין בתיעוד הרפואי וההערכות של החייל כדי לזהות כל שגיאה או חוסר עקביות שעלולות להשפיע על ההחלטה.

עורך הדין יכול גם לספק הכוונה וייצוג משפטי לאורך כל תהליך הערעור על הפרופיל הצבאי. בנוסף, עורך דין צבאי יכול לסייע לחיילים לערער על הדירוג שהוקצה לפרופיל הצבאי שלהם. הדירוג נקבע על פי תוצאות הבדיקה הרפואית של החייל ומשמש לקביעת זכאותו לתפקידים שונים בצה"ל. עורך דין צבאי יכול לסקור את ההערכה הרפואית ולזהות כל מצב רפואי או מגבלה שלא באו לידי ביטוי במדויק בדירוג.

לאחר מכן, עורך הדין יכול לעבוד עם קצין הרפואה או מערכת המשפט בצה"ל כדי לערער על הדירוג ולבקש הערכה מדויקת יותר. חשוב לציין כי מעורבותו של עורך דין צבאי בתהליך עדכון פרופיל צבאי מוגבלת. קצין הרפואה אחראי להעריך את מצבו הרפואי של החייל ולקבוע את הפרופיל הצבאי שלו בהתאם לתוצאות הבדיקה. תפקידו של עורך הדין הוא בראש ובראשונה להעניק ליווי וייצוג משפטי בנושאים הקשורים לפרופיל הצבאי של החייל.

 

לסיכום

בישראל שירות צבאי הוא חובה לכל האזרחים הזכאים מעל גיל 18, ובעלי פרופיל צבאי הוא דרישה קריטית למי שמעוניין לשרת בצבא ההגנה לישראל (צה"ל). הפרופיל הצבאי הינו מסמך המכיל מידע אישי ורפואי על אדם פרטי ומשמש את צה"ל לקביעת זכאותו לשירות צבאי וסוג השירות אותו הוא כשיר לבצע.

לפרופיל הצבאי ניתן דירוג כושר רפואי בין 21-97 הקובע את זכאותו של הפרט לתפקידים שונים בצה"ל, לרבות יחידות קרביות ויחידות לא קרביות. אמנם אין תהליך רשמי להורדת פרופיל צבאי בצה"ל, אך חיילים יכולים לפנות לקצין הרפואה של יחידתם לקבלת הכוונה לעדכון הפרופיל שלהם.

בנוסף, עורך דין צבאי יכול לסייע לחיילים בעניינים משפטיים מסוימים הקשורים לפרופיל הצבאי שלהם, כגון ערעור על החלטה שקיבל קצין הרפואה או ערעור על הדירוג שהוקצה לפרופיל שלהם.

הורדת הפרופיל הצבאי
הורדת הפרופיל הצבאי

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!