ערעור על החלטות הוועדה לתיאום מילואים (ולת”ם)

ועדות לתיאום מילואים – ולת”ם – פועלות במרכז השירות לחיילי מילואים בבסיס תל השומר ותפקידן להחליט האם שירות המילואים הכרחי ואינו פוגע בתפקוד התקין של המשק, או שניתן לדחות אותו לטובת המשך פעילות תקינה של המשק האזרחי ומניעת הפגיעה בו. במידה והוחלט להגיש ערעור על החלטות הועדה – על ידי המעסיק במקרה של עובד שכיר, יש להגישו עד 7 ימים ממועד קיום הדיון בוועדה, אחרת הבקשה תידחה אוטומטית. איך פועל הליך הערעור ומה עוד כדאי לדעת על פעילות ולת”ם? על כך במאמר שלפניכם.

על הוועדה לתיאום מילואים

הוועדה לתיאום מילואים (בראשי תיבות: ולת”ם) נכנסת לפעולה לאחר שמגיע צו מילואים מהיחידה  ותפקידה לטפל בבקשות לשינוי צו קריאה לשירות מילואים פעיל: ביטול הצו, דחייתו או קיצורו.

הועדה ממוקמת במחנה דורי, שבתל השומר, שייכת לאגף כוח האדם של צה”ל ותפקידה לסייע לאזרחים, החוששים מפגיעה בשגרת החיים התקינה בגלל הקריאה לשירות, יחד עם התייחסותה לצרכי הצבא החיוניים.

ניתן לפנות לוועדה במקרה של מעסיקים המעוניינים לשנות את מועד שירות המילואים של עובדיהם השכירים, או עצמאים החוששים ששירות המילואים נקבע במועד קריטי לפעילות העסק ועלול לפגוע באופן מהותי בפעילות העסק.

גם סטודנטים יכולים להפנות בקשה לשינוי מועד שירות המילואים שלהם לוולת”ם, אם למשל שירות המילואים נקבע לתקופת הבחינות ועלול לפגעו בהישגיהם באופן משמעותי.

הועדה אינה מוסמכת בשום אופן לבטל צו קריאה, אך יש באפשרותה ובסמכותה לסייע באמצעות דחיית השירות למשך עד 3 חודשים (לסטודנטים), או עד 4 חודשים (לשכירים, או לעצמאים הזקוקים לדחייה לצורך שמירה על האינטרסים של מקום העבודה). הועדה יכולה לקבל החלטה גם על קיצור זמן השירות, או להנחות את מפקדי יחידת המילואים להתחשב בצרכי החייל במסגרת הסמכויות שלהם ולאפשר לחייל לממש את מלוא זכויותיו על פי חוק.

ערעור על החלטות הוועדה לתיאום מילואים (ולת”ם)
ערעור על החלטות הוועדה לתיאום מילואים (ולת”ם)

בעלי התפקידים בולת”ם הם:

 1. יושב ראש הועדה – נציג בכיר ממשרד ממשלתי – משרד הביטחון, או הכלכלה, או החינוך, או החקלאות.
 2. שני נציגים נוספים ממשרד ממשלתי, שאינו המשרד ממנו הגיע היו”ר.
 3. קצין צה”ל בדרגת סרן, או רב סרן.

 

בקשות הנידונות במעמד ולת”ם

כמו כל גוף צבאי, גם ולת”ם פועלת בהתאם לנהלים ברורים ומוגדרים, שאינם גמישים במיוחד:

ולת”ם מיועדת לשמור על האיזון העדין שבין צרכי המשק והכלכלה לצרכי הצבא ולכן היא דנה רק במקרים הקשורים ישירות בנושא הזה. במקרים אחרים, כמו דחיית מילואים על רקע רפואי, או אישי, הועדה אינה עוסקת. פניות מטעמים אישיים יש להפנות למפקדי היחידה באמצעות יחידת הקישור ופניות על רקע רפואי יש להפנות לרופא היחידה.

 

בנוסף על כך, יש כמה כללים נוספים שכדאי להכיר:

 • ניתן להגיש בכל שנה בקשה אחת בלבד, אלא אם התקבלה תשובה שלילית בבקשה הקודמת, או אם החייל החליף מקום עבודה במהלך אותה שנה, או אם מדובר בסטודנט, הזכאי לסוע של הועדה פעמיים בכל שנה, או אם החלטת ולת”ם האחרונה לא מומשה בגלל סיבות שאינן תלויות בחייל (למשל ביטול ע”י היחידה).
 • כדי שהוולת”ם תוכל לדון בבקשה, הבקשה צריכה להיות עבור צו מילואים שאורכו לפחות 6 ימים.
 • ניתן להגיש בקשות לולת”ם: עבור שכירים, על ידי המעסיק בלבד. עבור עצמאים בעלי תעודת עוסק מורשה. על ידי סטודנטים, שיכולים להגיש את הבקשה בעצמם, או דרך משרד הדיקן של מוסד הלימודים.
 • סטודנטים הרשאים להגיש בקשה לוולת”ם: סטודנטים לתואר ראשון, לימודי מכינה קדם אקדמית, הנדסאים, טכנאים, קדם הנדסאים, סטודנטים הלומדים בקורסים של משרד העבודה ויש בידם אישור מתאים של משרד הכלכלה, לימודי דוקטורט לרפואה, או רפואת שיניים. סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש בקשה לוולת”ם רק אם הם לומדים 3 קורסים, או יותר במהלך אותה שנה. סטודנטים הלומדים לתואר שני – ייבדק כל מקרה לגופו, בצירוף האישורים הנדרשים ממוסד הלימודים. סטודנטים הניגשים לבחינות הסמכה לראיית חשבון, דיינות, רבנות וכן מבחן מתא”ם.
 • סטודנטים המשלימים תעודת בגרות, לומדים לפסיכומטרי, או לימודי תעודה אחרים – לא יוכלו להגיש בקשה לוולת”ם אלא ישירות למשרד הקישור של היחידה.
 • חיילים שמקצועם האזרחי הוא פרמדיק, או רופא, יוכלו להגיש בקשה דרך החר”פ בלבד בכתובת המייל: [email protected] או בטלפון: 03-73795367

 

מה דרוש לצורך הדיון בוועדה?

לקראת הדיון בוועדה, החייל יכול לבקש להופיע בוועדה לצורך הדיון, או לבקש נציג שיופיע מטעמו, על פי הסטטוס האזרחי שלו, בתנאי שהוגשה מראש בקשה לייצוג בצירוף לבקשה, או על ידי פניה למוקד המילואים.

למשל שכיר – יכול לייצג את עצמו, או להיות מיוצג על ידי המעסיק שלו. עצמאי יכול לייצג את עצמו וגם סטודנט יכול לייצג את עצמו. הייצוג האישי עשוי להגדיל את הסיכוי לקבלת אישור הבקשה בוועדה, מפני שהוא מאפשר להציג נקודות מבט נוספות ולהשתמש בכושר השכנוע האישי של המבקש.

יחד עם זאת, גם היחידה יכולה לשלוח נציג מטעמה ובין אם הועדה מאשרת את הבקשה, או לא – היחידה מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה.

 

לצורך דיון מסודר בבקשה, יש להגיש מסמכים שונים:

 • שכיר יתבקש לצרף לבקשה מכתב מנומק מטעם המעסיק, המסביר מדוע הוא לא יכול לוותר על החייל לתקופה המבוקשת, עם חותמת העסק וחתימת המעסיק וטופס בקשה חתום על ידי המעסיק. אם נקראו למילואים מספר עובדים מאותו מקום עבודה – המעסיק יתבקש להגיש בקשה נפרדת עבור כל אחד מהם.
 • עצמאי יתבקש להציג מכתב מנומק וחתום והעתק של תעודת עוסק מורשה. אם אין ברשותו תעודת עוסק מורשה – יוכל להציג אישור על ניהול עסק וספרים, חתום על ידי רואה חשבון או עורך דין.
 • סטודנט יתבקש להציג אישור לימודים בתוקף לחודש האחרון, כולל פירוט של תחום הלימודים, שנת הלימודים וחותמת של מוסד הלימודים, מערכת שעות, לוח בחינות ומכתב המנמק את הבקשה.
 • כללי – שכיר, או עצמאי המתכננים נסיעת עסקים לחו”ל במועד שנקבע לשירות מילואים, יוכלו להגיש מסמכים ואישורים המאמתים את מועד הנסיעה.
 • כללי – בנוסף על המסמכים המפורטים, ניתן לצרף כל אסמכתא רלוונטית אחרת.
 • יש לוודא במוקד המילואים, במספר הטלפון 1111 שלוחה 4, בערך 24 שעות לאחר השגת הפניה, שכל המסמכים התקבלו.
 • מוקד המילואים: פועל בין הימים א’ – ה’ בין השעות 8:15 עד 18:00

טלפון (רב קווי): 1111 (שלוחה 4)

דואר אלקטרוני: [email protected]

סטודנטים ועצמאיים יכולים להגיש בקשה מקוונת, באמצעות כניסה לאיזור האישי. לכניסה לאיזור האישי לחצו כאן.

 

ערעור על החלטות הוועדה לתיאום מילואים (ולת”ם)

חייל שאינו מרוצה מהחלטת הוועדה ומעוניין לנסות לשנות אותה, רשאי להגיש עליה ערעור בהתאם לתנאים הבאים:

 • במידה והועדה החליטה לתת תשובה שלילית לבקשת החייל, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה עד 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 • החייל הגיש בקשה לוולת”ם ונענה בשלילה, או קיבל דחיה, או קיצור שירות שאינם מספיקים לצרכיו.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות טופס בקשת ערר על החלטת ולת”ם, או באמצעות מכתב מודפס המנמק את הבקשה, בתוספת החותמות הרלוונטיות. טופס “בקשת ערר על החלטת ולת”ם” ניתן להוריד כאן
 • ערעור המוגש בעניינו של שכיר יוגש על ידי המעסיק בלבד ובליווי חותמת של העסק וחתימה של המעסיק.
 • יש לצרף לבקשת הערעור נתונים נוספים, שמבססים את הבקשה ומחזקים אותה, או מידע על שינויים שהתרחשו מאז הוגשה הבקשה הראשונה.
 • ניתן לבקש ייצוג טלפוני בדיון על הערעור: עצמאי יכול לייצג את עצמו, שכיר – יכול להיות מיוצג על ידי המעסיק בלבד, סטודנט יכול להיות מיוצג על ידי דיקאן המוסד הלימודי שלו. לקבלת אישור לייצוג טלפוני יש לציין את הבקשה לייצוג על גבי טופס הערעור ולפרט את פרטי הנציג – שם, תפקיד וטלפון ליצירת קשר.

לידיעתכם: גם יחידת המילואים רשאית לערער על החלטת הועדה. החלטת ועדת הערעורים היא סופית ולא ניתן לערער גם עליה.

לסיכום: הוועדה לתיאום מילואים קיימת כדי לסייע בשמירה על האיזון בין צרכי הצבא וצרכי המשק ולחיי השגרה האזרחיים ולכן מתפקידה לדון בבקשות באופן אובייקטיבי ומתוך שיקול דעת והגינות, אך חשוב לזכור ששירות המילואים הוא שירות חיוני למדינה עם צרכים ביטחוניים מהותיים, כמו ישראל ולהגיע מוכנים לדיוני הועדה, כדי להגדיל את הסיכויים שבקשתכם תיענה בחיוב.

אזור מלחמה

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.