פטור משירות צבאי מטעמים משפחתיים

בישראל קיימת חובת שירות צבאי לרוב האזרחים עם הגיעם לגיל 18. עם זאת, קיימים פטורים מסוימים עבור יחידים שאינם יכולים לשרת מסיבות משפחתיות.

פטור אחד כזה נקרא "שילוב" או "שילוב משפחתי". פטור זה ניתן ליחידים שהם המטפל העיקרי בבן משפחה שיש לו מוגבלות פיזית או נפשית, או הזקוק לטיפול מתמיד עקב מחלה או מצבים רפואיים אחרים. על מנת להיות זכאי לפטור זה, על האדם לספק תיעוד המוכיח את מעמדו כמטפל העיקרי.

פטור נוסף נקרא "קשת" או "קשת בענן". פטור זה ניתן ליחידים שיש להם אח עם מוגבלות פיזית או נפשית, ואשר נדרשים לסייע בטיפול באותו אח. על מנת להיות זכאי לפטור זה, על הפרט להמציא תיעוד המעיד על מוגבלות אחיו ועל תפקידו כמטפל. חשוב לציין כי פטורים אלו אינם אוטומטיים ויש להגיש בקשה דרך לשכת הגיוס של צה"ל. כל מקרה נבחן לגופו, וההחלטה על מתן פטור מבוססת על הנסיבות הספציפיות של הפרט ומשפחתו.

 

מהו ההבדל בין פטור "שילוב משפחתי" לבין פטור "קשת בענן"?

הפטור "שילוב משפחה" ופטור "קשת בענן" הם שני סוגים שונים של פטורים משירות צבאי בישראל הניתנים מסיבות משפחתיות.

הפטור של "שילוב משפחה", המכונה בעברית "שילוב", ניתן ליחידים שהם המטפל העיקרי בבן משפחה שיש לו מוגבלות פיזית או נפשית, או הזקוק לטיפול מתמיד עקב מחלה או מצבים רפואיים אחרים. פטור זה מאפשר לפרט להמשיך ולדאוג לבן משפחתו מבלי להידרש לשרת בצבא.

לעומת זאת, פטור "קשת", המכונה בעברית "קשת", ניתן לאנשים שיש להם אח עם מוגבלות פיזית או נפשית, ואשר נדרשים לסייע בטיפול באותו אח. פטור זה מאפשר ליחיד להמשיך ולדאוג לאחיו מבלי להידרש לשרת בצבא. לסיכום, ההבדל העיקרי בין שני הפטורים הוא שהפטור "שילוב משפחה" מיועד ליחידים שהם המטפל העיקרי של בן משפחה, בעוד שהפטור "קשת" מיועד לאנשים שיש להם אח עם מוגבלות ונזקקים להם. לסייע בטיפול בהם.

 

ֱהנה טבלה המסכמת את ההבדלים בין הפטורים "שילוב משפחה" ו"קשת בענן":

פטור זכאות מטרה
שילוב משפחתי (שילוב) מטפל ראשוני לבן משפחה עם מוגבלות או מצב רפואי מאפשר לאדם להמשיך לספק טיפול לבן משפחתו מבלי לשרת בצבא
קשת (קשת) אח לאדם עם מוגבלות הזקוק לסיוע מאפשר לאדם להמשיך ולדאוג לאחיו מבלי לשרת בצבא

פטורים נוספים לגיוס מצה"ל

בישראל ישנן כמה סיבות שבגינן ניתן לא להתגייס לצה"ל. יש להוציא פטור טרם הגיוס. חלק מהפטורים הנוספים הם:
-פטור מגיוס עקב נישואין

-פטור מגיוס עקב סיבות דתיות

-פטור מגיוס בשל סירוב מצפון

פטור מגיוס עקב קשיי הסתגלות

מהי הפרוצדורה הנחוצה לקבלת פטור מגיוס מטעמים משפחתיים?

הליך קבלת פטור מגיוס מסיבות משפחתיות בישראל כולל מספר שלבים. להלן סקירה כללית של התהליך:

  1. קבלת תיעוד: השלב הראשון הוא קבלת תיעוד המוכיח את זכאותך לפטור על סמך סיבות משפחתיות. זה עשוי לכלול איסוף ותיעוד מסמכים רפואיים, מכתבים מרופאים או עובדים סוציאליים, או ניירת רלוונטית אחרת.
  2. הגשת בקשה: לאחר שבידך התיעוד הדרוש, תצטרך להגיש בקשה לפטור מגיוס למרכז הגיוס של צה"ל. ניתן לעשות זאת באופן מקוון או באופן אישי באחד ממוקדי הגיוס של צה"ל.
  3. המתן לתגובה: לאחר הגשת בקשתך תצטרך להמתין לתגובה מצה"ל. התגובה תגיע בדרך כלל בצורה של מכתב או דואר אלקטרוני, ותודיע לך אם בקשתך אושרה או נדחתה.
  4. ערעור במידת הצורך: אם בקשתך נדחתה, ייתכן שתוכל לערער על ההחלטה. תצטרך להגיש מסמכים נוספים או ראיות לתמיכה בתיק שלך, וצה"ל ישקול מחדש את בקשתך.
  5. מעקב: לאחר שבקשתך אושרה, עליך לפנות לצה"ל על מנת לוודא שהפטור שלך עובד כהלכה. ייתכן שיהיה עליך לספק מידע נוסף או תיעוד, או לנקוט בצעדים אחרים כדי להשלים את הפטור שלך.

 

חשוב לציין כי הליך קבלת פטור מגיוס מסיבות משפחתיות עשוי להיות מורכב ואורך זמן. מומלץ לפנות לייעוץ של עורך דין מוסמך או מומחה אחר שיעזור להדריך אותך בתהליך.

 

כיצד יכול לסייע עורך דין בהוצאת פטור מגיוס מטעם משפחתי?

 

עורך דין מומחה לצבא יכול לסייע בקבלת פטור מגיוס מטעם משפחה במספר דרכים. הנה כמה מהדרכים שבהן עורך דין יכול לעזור:

  • מתן ייעוץ משפטי: עורך דין יכול לתת ייעוץ משפטי למשפחה לגבי זכויותיה ואפשרויותיה לבקשת פטור מגיוס. הם יכולים להסביר את הדרישות החוקיות לקבלת פטור, ולעזור למשפחה להבין את התהליך ולמה לצפות.
  • הכן והגשת הבקשה: עורך דין יכול לסייע למשפחה בהכנת והגשת הבקשה לפטור מגיוס. הם יכולים לסייע באיסוף התיעוד והראיות הדרושים לתמיכה בבקשה, ולוודא שהבקשה מעוצבת כהלכה ומוגשת לצה"ל.
  • ייצוג המשפחה בערעורים: במידה ובקשת המשפחה לפטור נדחית, יכול עורך דין לייצג את המשפחה בערעורים ולסייע לה באיסוף ראיות או תיעוד נוספים לתמיכה בעניינה. עורך הדין יכול גם לסייע למשפחה להבין את הדרישות המשפטיות לערעור על החלטה ולמה לצפות במהלך הליך הערעור.
  • עורך דין למען זכויות המשפחה: עורך דין יכול לטעון למען זכויות המשפחה לאורך כל תהליך הבקשה לפטור מגיוס. הם יכולים להבטיח כי זכויות המשפחה מוגנות, וכי הם זוכים ליחס הוגן ובכבוד מצד צה"ל.

 

בסך הכל, עורך דין יכול להעניק סיוע רב ערך למשפחות המבקשות פטור מגיוס. הם יכולים לסייע להבטיח שהבקשה של המשפחה ערוכה והוגשה כראוי, ושזכויותיה מוגנות לאורך כל התהליך.

 

במה זה כרוך והאם ישנן עלויות בהוצאת פטור מגיוס מטעמים משפחתיים?

קבלת פטור מגיוס מסיבות משפחתיות בישראל יכולה להיות כרוכה במספר שלבים, כפי שדיברנו קודם לכן. התהליך כולל הגשת בקשה לפטור למרכז הגיוס של צה"ל, מתן תיעוד לתמיכה בבקשה והמתנה לתגובת צה"ל. אם הבקשה תאושר, הפרט יהיה פטור מגיוס ולא יידרש לשרת בצבא.

מבחינת עלויות, יתכנו הוצאות מסוימות בקבלת התיעוד הדרוש לתמיכה בבקשה לפטור. לדוגמה, ייתכן שהאדם יצטרך להשיג רשומות רפואיות או תיעוד אחר מספקי שירותי בריאות או עובדים סוציאליים, וייתכנו עמלות הקשורות להשגת רשומות אלו. בנוסף, אם האדם בוחר לשכור עורך דין שיסייע בתהליך, ייתכנו עמלות משפטיות הקשורות לכך.

עם זאת, ככלל, אין אגרה או עלות כרוכה בהגשת בקשה לפטור מגיוס לצה"ל. הפטור ניתן בהתאם לזכאותו של הפרט ולנסיבות הספציפיות של המקרה שלו, ואין צורך בתשלום או תשלום לקבלת הפטור. חשוב לציין שתהליך קבלת פטור מגיוס מסיבות משפחתיות עשוי להיות מורכב וגוזל זמן, ומומלץ ליחידים לפנות לייעוץ של עורך דין מוסמך או מומחה אחר שיסייע להדריך אותם בתהליך.

 

לסיכום האמור לגבי פטור מגיוס בשל מצב משפחתי

לסיכום, בישראל קיימת חובת שירות צבאי לרוב האזרחים עם הגיעם לגיל 18. עם זאת, קיימים פטורים מסוימים עבור אנשים שאינם יכולים לשרת מסיבות משפחתיות. פטורים אלו כוללים את הפטור "שילוב משפחה" (שילוב) למטפלים ראשוניים בבני משפחה עם מוגבלות או מצבים רפואיים, ופטור "קשת בענן" (קשת) לאחים של אנשים עם מוגבלות הזקוקים לסיוע.

כדי לקבל פטור מגיוס מסיבות משפחתיות, על אדם לספק מסמכים המעידים על זכאותו ולהגיש בקשה למרכז הגיוס של צה"ל. התהליך עשוי להיות מורכב ודורש זמן, ומומלץ לאנשים לפנות לייעוץ של עורך דין מוסמך או מומחה אחר שיעזור להם להדריך אותם בתהליך.

ייתכנו הוצאות מסוימות בקבלת התיעוד הדרוש לתמיכה בבקשה לפטור, אך אין עמלה או עלות כרוכה בהגשת הבקשה לצה"ל. אם הבקשה תאושר, הפרט יהיה פטור מגיוס ולא יידרש לשרת בצבא.

פטור משירות צבאי מטעמים משפחתיים
פטור משירות צבאי מטעמים משפחתיים

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!