טופס 55-1-1 – טופס קיצור שירות צבאי

שירות צבאי הוא חובה לכל אזרחי ישראל מעל גיל 18, למעט יוצאים מן הכלל. עם זאת, ישנה דרך לקצר את תקופת השירות הנדרשת באמצעות הגשת טופס 55-1. במאמר זה, נדון מהו טופס 55-1, מי זכאי להגיש בקשה, יתרונות התוכנית, תהליך הבקשה, משותף סיבות לדחייה, חלופות לטופס 55-1 ועתיד התוכנית.

 

מהו טופס 55-1?

טופס 55-1 היא הדרך המאפשרת לזכאים, חייל בשירות סדיר או חייל במילואים, לקצר את תקופת שירותו הצבאי בישראל. טופס 55-1 הוא מסמך המשמש את צבא ההגנה לישראל (צה"ל) לטיפול בבקשות לקיצור שירות צבאי. חיילים המעוניינים להגיש בקשה לתקופת שירות מקוצרת חייבים למלא טופס זה ולספק תיעוד תומך להוכחת זכאותם.

הטופס מחייב את החיילים למסור פרטים אישיים, לרבות שמם, מספר תעודת זהות ופרטי התקשרות. כמו כן, הוא מחייב את החיילים למסור פרטים על שירותם הצבאי הנוכחי, לרבות יחידתם ותפקידם.

בנוסף למידע האישי, הטופס מחייב גם את החיילים למסור מידע על סיבת בקשתם לקיצור תקופת שירות. זה עשוי לכלול מצבים רפואיים או פסיכולוגיים, עיסוקים מקצועיים או אקדמיים, או נסיבות חריגות אחרות. על החיילים לספק תיעוד תומך כדי להוכיח את זכאותם לתקופת שירות מקוצרת. זה עשוי לכלול תיעוד רפואי, תמלול אקדמי או הצעות עבודה.

לאחר הגשת הטופס והמסמכים התומכים, צה"ל יבחן את הבקשה ויחליט אם להיעתר לבקשה לקיצור תקופת שירות או לא. חיילים עשויים להידרש לעבור הערכות רפואיות או פסיכולוגיות נוספות, כמו גם ראיונות עם גורמי צבא, כחלק מתהליך הבקשה.

 

מי זכאי להגיש מועמדות?

כדי להיות זכאים לטופס 55-1 ולקצר את השירות הצבאי בצה"ל חיילים חייבים לעמוד בקריטריונים מסוימים:

 1. תנאים רפואיים או פסיכולוגיים: חיילים שיש להם מצבים רפואיים או פסיכולוגיים מסוימים המגבילים את יכולתם לשרת בצבא עשויים להיות זכאים לתקופת שירות מקוצרת. מצבים אלו חייבים להיות מתועדים על ידי אנשי מקצוע רפואיים ויש לראות בהם חמורים מספיק כדי להצדיק קיצור תקופת השירות.
 2. עיסוקים מקצועיים או אקדמיים: חיילים הלומדים לתארים מתקדמים או שיש להם הצעות עבודה עשויים להיות זכאים לתקופת שירות מקוצרת כדי להתאים לעיסוקים אלו. חיילים חייבים לספק תיעוד כדי לתמוך בטענותיהם לעסוק בעיסוקים מקצועיים או אקדמיים המצדיקים קיצור שירות עקב לימודים.
 3. נסיבות חריגות: במקרים מסוימים, חיילים עשויים להיות זכאים לתקופת שירות מקוצרת בשל נסיבות חריגות אחרות, כגון אחריות משפחתית או מצוקה כלכלית. על החיילים לספק תיעוד לתמיכה בטענותיהם בדבר נסיבות חריגות.
 4. הנחיות צה"ל: לצה"ל הנחיות ספציפיות לזכאות לתקופת שירות מקוצרת. הנחיות אלו עשויות להשתנות עם הזמן ועשויות להשתנות בהתאם לצרכי הצבא.

 

להגשת טופס 55-1, על החיילים לספק את כל המסמכים והראיות הדרושים לתמיכה בזכאותם לתקופת שירות מקוצרת. זה עשוי לכלול תיעוד רפואי, תמלול אקדמי או הצעות עבודה. חיילים עשויים להידרש גם לעבור הערכות רפואיות או פסיכולוגיות נוספות, כמו גם ראיונות עם גורמי צבא, כחלק מתהליך הבקשה.

חשוב לציין שתהליך בקשת קיצור תקופת שירות יכול להיות מורכב ואורך זמן. חיילים המעוניינים באפשרות זו עשויים לרצות לשקול לפנות לסיוע משפטי כדי לסייע בניווט בתהליך הבקשה ולהבטיח שהם מספקים את כל התיעוד והראיות הדרושים לתמיכה בבקשתם.

 

היתרונות של טופס 55-1

היתרונות של טופס 55-1 הם רבים. בראש ובראשונה, אנשים זכאים יכולים לקצר את תקופת השירות הצבאי החובה שלהם ולהשתחרר מוקדם מהצבא, לאפשר להם ללמוד השכלה גבוהה או לפתח הזדמנויות קריירה מוקדם יותר. זה יכול להיות יתרון במיוחד עבור אלה המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים או הכשרה מקצועית מיוחדת. בנוסף, אנשים שמסיימים את שירותם הצבאי לפי טופס 55-1 מקבלים לעתים קרובות עדיפות בהשמה בעבודה והטבות אחרות.

 

תהליך הגשת בקשה

תהליך הגשת הבקשה לטופס 55-1 הוא פשוט יחסית אך דורש תשומת לב קפדנית לפרטים. כדי להגיש בקשה, אנשים חייבים להגיש מגוון של תיעודים וכן לעבור הערכות נוספות וראיונות אישיים במקרה הצורך. חשוב לציין שתהליך הבקשה יכול להימשך מספר חודשים, ולכן אנשים צריכים לתכנן בהתאם.

 

להלן סקירה כללית של תהליך הבקשה:

 1. קבלת טופס 55-1: חיילים המעוניינים להגיש בקשה לקיצור תקופת שירות חייבים לקבל טופס 55-1 מיחידתם או ממנהלת כוח האדם בצה"ל.
 2. מילוי הטופס: על החיילים למלא את הטופס במלואו, למסור פרטים אישיים, פרטים על שירותם הצבאי הנוכחי ומידע על סיבת בקשתם לקיצור תקופת שירות. על הטופס להיות חתום על ידי החייל ועל ידי מפקדו.
 3. לספק תיעוד תומך: על החיילים לספק תיעוד תומך כדי להוכיח את זכאותם לתקופת שירות מקוצרת. זה עשוי לכלול תיעוד רפואי, תמלול אקדמי או הצעות עבודה. על החיילים לוודא שכל התיעוד עדכני ומדויק.
 4. הגשת הטופס והתיעוד: על החיילים להגיש את הטופס המלא והתיעוד התומך למפקד שלהם או למנהלת כוח האדם בצה"ל. הטופס והתיעוד ייבדקו על ידי גורמי צבא כדי לקבוע האם החייל זכאי לתקופת שירות מקוצרת.
 5. הערכות נוספות: במקרים מסוימים, חיילים עשויים להידרש להערכות רפואיות או פסיכולוגיות נוספות או ראיונות עם גורמי צבא כחלק מתהליך הגשת הבקשה.
 6. הודעת החלטה: לאחר בדיקת הבקשה, תקבל הודעה לחייל על ההחלטה בדבר בקשתו לקיצור תקופת שירות. אם הבקשה תתקבל, לחייל יינתן תאריך שחרור חדש מהצבא.

 

חלופות לטופס 55-1

למי שאינו זכאי לטופס 55-1 או בוחר שלא להגיש בקשה, קיימות חלופות זמינות. אפשרות אחת היא לשרת בתפקיד לא קרבי, כמו בחיל המודיעין או הרפואה. אפשרות נוספת היא לשרת במילואים לאחר סיום תקופת שירות החובה. בנוסף, חלק מהאנשים בוחרים לדחות את שירותם הצבאי כדי ללמוד השכלה גבוהה או הזדמנויות אחרות לפני שירות.

 

אלה החלופות העיקריות לשרות צבאי:

 1. שלב ב': שלב ב' היא תכנית שירות מקוצרת המאפשרת לחיילים לסיים את שירותם הצבאי בפרק זמן קצר יותר. תכנית זו זמינה לחיילים שסיימו לפחות שנת שירות סדיר ועומדים בדרישות כשירות מסוימות.
 2. שירות לאומי: שירות לאומי הוא חלופה לשירות צבאי העומדת לרשות אזרחים ישראלים שאינם יכולים או רוצים לשרת בצבא. השירות הלאומי כרוך בעבודה במגוון תפקידים בשירות הציבורי, כגון בתי חולים, בתי ספר ומתנ"סים.
 3. עתודה אקדמית: תכנית העתודה האקדמית מאפשרת לחיילים לסיים את שירותם הצבאי בפרק זמן קצר יותר תוך המשך לימודים אקדמיים. תכנית זו זמינה לחיילים שסיימו לפחות שנת שירות סדיר והתקבלו לתכנית אקדמית.

 

חשוב לציין שלכל אחת מהחלופות הללו יש דרישות זכאות ותהליך הגשה משלה. חיילים המעוניינים באפשרויות אלו צריכים להתייעץ עם המפקד שלהם או עם מנהלת כוח האדם בצה"ל כדי לקבוע את זכאותם וללמוד יותר על תהליך הגשת הבקשה.

 

לסיכום

טופס 55-1 הוא מסמך המשמש את צבא ההגנה לישראל (צה"ל) לטיפול בבקשות לקיצור שירות צבאי. חיילים המעוניינים להגיש בקשה לתקופת שירות מקוצרת חייבים למלא טופס זה ולספק תיעוד תומך להוכחת זכאותם. הקריטריונים לזכאות לקיצור השירות הצבאי כוללים מצבים רפואיים או פסיכולוגיים, עיסוקים מקצועיים או אקדמיים, נסיבות חריגות והנחיות צה"ל.

תהליך הגשת הבקשה לקיצור שירות צבאי בטופס 55-1 הינו תהליך רב שלבי המחייב את החיילים לספק מידע מפורט ותיעוד לתמיכה בבקשתם לקיצור תקופת שירות. חיילים המעוניינים באפשרות זו עשויים לרצות לשקול לפנות לסיוע משפטי של עו"ד מומחה לענייני צבא, כדי לסייע בניווט בתהליך הבקשה ולהבטיח שהם מספקים את כל התיעוד והראיות הדרושים לתמיכה בבקשתם.

טופס 55-1-1 - טופס קיצור שירות צבאי
טופס 55-1-1 – טופס קיצור שירות צבאי

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!