הורדת / העלאת פרופיל ל-97

הגיוס לצבא הוא נקודת ציון חשובה ומרגשת בחייו של כל אדם. נערים רבים חולמים להתגייס לשורות הצבא ולשרת ביחידה קרבית, אבל חשוב לדעת שהשיבוץ הצבאי נקבע בעיקר בהתאם לצרכים של הצבא, למרות שגם רצונותיו של החייל  נלקחים בחשבון בהתחשב בנתוניו האישיים ובמצבו הבריאותי.

 

הפרופיל הצבאי

כדי להתאים לחייל את התפקיד הנכון ביותר עבורו, נקבע פרופיל צבאי לכל מתגייס החל מצו גיוס ראשון. הפרופיל הצבאי הוא סימן מספרי שמשמעותו הכשרות הרפואית הגופנית, הפיזית, והנפשית של החייל, והוא נקבע באמצעות שיטה שמבטאת את רמת הבריאות לעומת הליקויים הרפואיים שיש לחייל.

במהלך הצו הראשון עובר החייל בדיקות ובין היתר: משקל, גובה, בדיקות ראיה, בדיקות דם, ובדיקת רופא כללית, כאשר מגבלות רפואיות אם נמצאו, תהיינה מהותיות לקביעת הפרופיל. ישנן מגבלות שמהוות רק סעיף ליקוי בתוך הפרופיל, ויש שנותנות "הקלה" ממטלות מסוימות, למשל, צורך במשקפיים לתיקון ראיה למשל, אינו מוריד מהפרופיל הרפואי של החייל, עם זאת יכול לפסול מספר תפקידים.

 

פרופיל צבאי 97

הטווח של הפרופיל הצבאי נע בין פרופיל 21 לפרופיל 97, כאשר פרופיל 97 הוא הגבוה ביותר, ומעיד על כשירות גופנית מלאה לשרת ביחידות שדה, בחייל לוחם קרבי, או ביחידה מובחרת ללא מוגבלות רפואית.

הפרופיל  הרפואי נקבע אומנם כבר בצו הראשון, אולם בנסיבות מסוימות הוא ניתן לשינוי ועל כך במאמר הבא.

 

האם אפשר להשפיע על קביעת פרופיל 97 ?

 במהלך צו הגיוס הראשון

חייל שאינו רוצה להתגייס ליחידה קרבית מסיבות שונות כמו חשש, העדפה לשרת קרוב לבית, אידאולוגיה, נסיבות אישיות, וכולי ,יכול לנסות ולהשפיע על הפרופיל הצבאי שאמור להיקבע לו במהלך הצו הראשון. כדי לעשות זאת עליו להצטייד במסמכים רפואיים שמוכיחים שהוא סובל בעיה רפואית מהותית כלשהי.

גם אם נקבע לחייל פרופיל 97 בצו הראשון, הוא יוכל לפנות שוב למשרדי הגיוס ולבקש ועדה רפואית חוזרת, במטרה לבדוק שוב את הפרופיל במקרים הבאים  :

  1. אם נודע ממצא כלשהו חדש לגבי מצבו הבריאותי, למשל, בעיה רפואית חדשה.
  2. אם יש שינוי במצב רפואי קיים כמו החמרה או הטבה (צורך בניתוח עיניים, מחלה כרונית שהתפרצה וכולי).

בקביעת הפרופיל הצבאי ישנה כאמור התייחסות לסעיפים רפואיים בעלי משקל. רופא המשפחה שמכיר את החייל מבחינה רפואית, יכול לציין את מגבלותיו הרפואיות המונעות ממנו לשרת ביחידה קרבית או כזו שדורשת פרופיל  97.

 

במהלך השרות הקרבי

יש מצבים בהם תוך כדי מהלך השרות הקרבי, ירצה החייל להוריד את הפרופיל הגבוה בעקבות מחלות או פציעות שהשפיעו על היכולת הפיזית או הנפשית שלו.

אם  במהלך השירות הצבאי מתגלית בעיה רפואית חדשה או מחמירה בעיה רפואית קיימת שמונעת המשך השירות הצבאי בתפקיד שמצריך פרופיל 97, וגורמת להגבלה תפקודית ממושכת, אפשר לבקש מרופא היחידה לכנס ועדה רפואית לצורך קביעת הפרופיל מחדש, ולבקש פטור לצורך הקלה של העומסים הפיזיים. הורדת הפרופיל תהיה בשלב ראשון הורדה זמנית באמצעות הועדה הרפואית, ותחת המלצתו של רופא ביחידה הצבאית . לצורך הורדת פרופיל קבועה יש צורך בעזרה וסיוע של עורך דין בתחום.

לחילופין, היה והמצב הבריאותי של חייל שנקבע לו פרופיל נמוך מ- 97 השתפר, והוא מאוד רוצה לשרת שירות קרבי, ניתן לפנות  לרופא היחידה, ולבקש ועדה רפואית חוזרת.

החלטותיה של הועדה הרפואית הן עצמאיות ובלתי תלויות, עם זאת, כדאי להיוועץ עם רופא מומחה לפרופיל צבאי, שיוכל לנסח חוות דעת הממליצה על העלאת/הורדת הפרופיל, ולהשפיע על שיבוץ החייל לתפקיד החדש.

 

במהלך שירות המילואים

חיילים בשירות בעלי פרופיל 97, שהיכולת הפיזית שלהם נפגעה, יכולים לבקש להוריד את הפרופיל הצבאי למטרת שינוי התפקיד במסגרת שרות המילואים שלהם. הורדת הפרופיל עשויה גם לשחרר אותם משרות מילואים. לצורך כך, חשוב להיעזר בעורך דין צבאי.

 

איך אפשר להעלות את הפרופיל הצבאי לפרופיל 97 ?

פרופיל צבאי מותאם לפי מצב רפואי של החייל לאחר שעבר בדיקות רפואיות במסגרת הצו הראשון.

נערים רבים שמתגייסים לצבא הינם בעלי מוטיבציה גבוהה לשרת ביחידה קרבית, כאשר לצורך כך עליהם להעלות את הפרופיל שלהם. המשימה אינה פשוטה עם זאת היא ברת ביצוע.

כדי להעלות את הפרופיל צריך לחזור על הערכה רפואית של המועמד,  לבחון שוב את ההיסטוריה הרפואית שלו, לערוך לו בדיקות גופניות ואחרות, ולהעריך את כושרו וכשירותו  וכל זאת במידה ו:

מצבו הרפואי הוטב והשתפר מאוד מאז נקבע לו הפרופיל הצבאי לראשונה;

הוא אינו סובל מהבעיה הרפואית שיוחסה לו בעת קביעת הפרופיל;

במידה ומצבו הרפואי נשאר סטטי – נראה שדרגת הפרופיל שלו לא תשונה.

על המועמד שרוצה לעלות את הפרופיל הרפואי שלו לעשות מאמץ למען השגת פרופיל 97 ובין היתר:

לטפל במגבלותיו הרפואיות;

להשתקם מפציעות;

לשפר את כושרו;

והכל כדי להטיב את מצבו הפיזי הבריאותי והנפשי, ולהוכיח בכך רצון ומחויבות לשרות קרבי בצבא;

על המבקש להגיש מכתב ולצרף אליו מסמכים רפואיים התומכים בבקשה והחתומים על ידי מומחים. מדובר בחוות דעת רפואיות מרופא מומחה לפרופיל צבאי וועדות רפואיות בצבא. יש מצבים שהמועמד יתבקש בנוסף גם להופיע לפני ועדה רפואית חוזרת.

הליך כזה חשוב לבצע בעזרת עורך דין מומחה בתחום שמכיר את התקנות לפיהן נקבע הפרופיל הצבאי.

 

איך אפשר להוריד מפרופיל צבאי 97 ?

כל מה שקשור לקביעת הפרופיל הרפואי יתבסס על הערכה רפואית כוללת של היסטוריה רפואית ומצב נוכחי.

לא ניתן להוריד פרופיל  97 ללא קביעה רפואית מחודשת. הפרופיל נקבע לפי מצב רפואי ובריאותי של המועמד בלבד, ולכן, כל פעולה לא חוקית בנוגע להורדת הפרופיל (למזל זיופים של ניירת רפואית) עלולה להביא לאישום פלילי והסתבכות. עם זאת, היה והמצב הרפואי או הבריאותי של החייל השתנה לרעה, עליו לבקש לעבור מחדש ועדה רפואית, וכן בדיקות רפואיות והערכה נוספת לצורך עדכון הפרופיל. כל שינוי במצב הרפואי יביא להערכה מחדש של הפרופיל.  במסגרת הועדה הרפואית עליו לתת מידע מהימן ומדויק לגבי מצבו הרפואי וההיסטוריה הרפואית שלו.

 

ערעור על קביעת פרופיל

הפרופיל הצבאי הוא כאמור מספר שמעריך את ההתאמה הפיזית של החייל לשרות הצבאי. ההערכה הראשונית של המצב הבריאותי של החייל לצורך קביעת הפרופיל הצבאי מתבצעת בצו הגיוס הראשון.

כאשר החייל חושב שהפרופיל שנקבע לו אינו משקף את הכשרות הרפואית הנכונה שלו, והוא מסוגל וכשיר מבחינה רפואית, גופנית ונפשית לקבל פרופיל 97 על כל הכרוך בכך, עליו להגיש ערעור על הפרופיל שנקבע לו בעת הגיוס. הערעור ידון בוועדה רפואית במסגרת הצו הראשון או במהלך השרות הסדיר. מומלץ מאוד להיעזר ביעוץ וייצוג של עורך דין צבאי שמכיר ויודע את זכויות החייל בכל הקשור להורדת/העלאת פרופיל והליכי ערעור.

כדי לערער על קביעת הועדה הרפואית יש לשלוח מכתב המפרט נימוקים וסיבות רפואיות שיש בהן כדי להשפיע על השיקולים לשינוי הפרופיל בין אם מדובר בהעלאת הפרופיל ל- 97 או בהורדת הפרופיל. לצורך כך יש להגיש מסמכים רפואיים התומכים בבקשת השינוי.

הבקשה תישלח לבסיס קליטה ומיון, תיבדק, והמערער יוזמן  להופיע לפני הועדה הכוללת אנשי רפואה צבאיים בעלי ידע וניסיון שיבדקו האם יש הצדקה לערעור.

גם מי שנפצע במהלך השרות והפרופיל שלו הורד מ- 97 לפרופיל נמוך יותר, יכול לערער על החלטה זו.

 

 

חשיבותו של עורך דין מלווה בבקשה להורדת או העלאת פרופיל

אין ספק שכדי להתמודד עם הליך של שינוי פרופיל בין אם מדובר בהעלאה או בהורדה רצוי מאוד להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום דיני הצבא בכלל, ושינוי של פרופיל צבאי בפרט. עורך הדין נחוץ כדי לסייע בהגשת הערעור על הפרופיל שנקבע, לייעץ בטרם ההופעה בפני הועדה הרפואית, ולכוון את החייל בכל מה שנוגע לזכויותיו המשפטיות.

עורך הדין ניר לסטר הינו בעל ניסיון מקצועי רב שנים בכל הקשור לדיני צבא, ולהעלאת או הורדת פרופיל צבאי. עורך הדין לסטר מקושר למומחים רפואיים לצורך השגת חוות דעת רפואית, והוא כבר טיפל במקרים רבים מאוד של העלאת פרופיל לאילו שמשאת נפשם היתה לשרת ביחידה קרבית מיוחדת או הורדת פרופיל, למי שחש קושי בתפקיד זה. עורך דין ניר לסטר  המכיר הייטב את הנהלים בצבא ומעורה במטריה המשפטית  הצבאית, ילווה אתם בנאמנות ומקצועיות לאורך כל ההליך, כך שהצלחתכם מובטחת ללא ספק.

הורדת העלאת פרופיל ל-97
הורדת העלאת פרופיל ל-97

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!