פטור ממילואים מטעמי גיל

חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח. אולם, אלו המצויים באחד המצבים בחוק, רשאים לקבל פטור משירות המילואים.

אחת הסיבות לקבלת פטור היא גילו של משרת המילואים, אולם, פטור זה מסווג על בסיס פרמטרים שונים, הם דרגה, תפקיד לחימה לנשים וכן שירות בתפקידים ייחודיים.

חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח שסיים את שירותו הסדיר, ככל שאינו קיבל פטור. עבור רבים, הקריאה למילואים מהווה הפרעה לשגרת החיים הסדירה, לרבות בתחומי העבודה, המשפחה והלימודים. על פי החוק, מי שניתן לו חוגר מילואים, לאחר סיום שירותו הסדיר , מחויב להתייצב בעת קבלת צו, ואי התייצבות למילואים עשויה לגרור השלכות משפטיות.

היקף שירות המילואים והפטור

חיילי המילואים הקרביים, יקראו בשנה לסך העולה על 20 ימי מילואים, מספר ימים לא מבוטל. מנגד, חיילים המשרתים בתפקידים המסווגים כתומכי לחימה ובתפקידים עורפיים, יקראו למספר נמוך משמעותית מזה מדי שנה, ומספרם אינו קבוע.

מי שאינו יכול להתייצב לשירות המילואים, יכול לבדוק את האפשרות לקבלת פטור זמני או מלא משירות המילואים. אם נסיבותיו האישיות של אדם, המעוניין להשיג פטור משירות המילואים, עולה בקנה אחד עם אחת הסיבות, בגין ניתן לקבל את הפטור, יכול אותו אדם לשכור את שירותיו של עורך דין, שייצג אותו מול מערכת המשפט הצבאית, לשם קבלת הפטור האמור.

 

מהן הסיבות לקבלת פטור ?

ישנן מספר סיבות בגינן ניתן לקבל פטור משירות מילואים.

ראשית, ניתן לקבל פטור מטעמי דת. פטור זה יינתן כאשר אופי המשפחה דתי, המגויס מקיים אורח חיים דת, לרבות הקפדה על דיני הכשרות ושמירת השבת. כמו כן, פטור מפאת נישואין, הריון והורות, ניתן לנשים בצורה אוטומטית. לעומתן, גברים נשואים אינם זכאים לפטור אוטומטי, אך יזכו לתנאים מטיבים במהלך השירות, בהם תוספת שכר, יציאה לבית בתדירות גבוהה יותר ועוד. פטורים נוספים יוענקו על רקע מצפון, בעקבות מצב רפואי  וכן ככל שלחייל היה פטור משירות סדיר ועוד.

לצד כל אלו, קיים פטור נוסף. אולם, בניגוד לאלו, המצב בו ניתן הפטור אינו נובע משמו, שכן תלוי בפרמטרים שונים, לרבות, מין, תפקיד ועוד. הכירו את הפטור מחמת גיל.

פטור ממילואים מטעמי גיל
פטור ממילואים מטעמי גיל

פטור מחמת גיל – נעים להכיר

פטור מחמת גיל הוא פטור הניתן בעת הגעה לגיל המנוי בחוק שירות ביטחון. גיל הפטור המצוין בחוק עומד על גיל 40 באופן כללי. אולם, ישנם מספר חריגים, אשר ישנו את הגיל המנוי בחוק.

ראשית, החוק מחריג את גיל מתן הפטור לקצינים, אשר יסיימו את שירות המילואים שלהם בגיל 45. כמו כן, נשים אשר שירתו בתפקידים עורפיים ותומכי לחימה, ישלימו את חובן למדינה בגיל 38, בעוד נשים לוחמות ימשיכו עד לגיל 40.

לצד אלו, קיימים מספר תפקידים בצה”ל, שהמשרתים בהם יסיימו את שיעור המילואים שלהם בגיל יותר מאוחר, חלקם בגיל 45, וחלקם בגיל 49.

 

פטור בגיל 45

בין אלו אשר יזכו לפטור בגיל 45 ניתן למצוא טכנאים במקצועות מיוחדים, לרבות טכנאי בקרת אש ומערכת הנעת מרכבה, טכנאי חיל התותחנים, טכנאי קשר טקטי וטכנאי תקשורת רחב סרט. בנוסף, אלו אשר המשרתים כמכונאים במקצועות מיוחדים, ביניהם רוכב, טנק מגח ד’ וציוד מכני הנדסי, יקבלו פטור בגיל מאוחר. מלבד אלו, גיל הפטור יידחה למפעילי ציוד מכני הנדסי, קשר, תקשוב ורדיו, תקשור מבצעית, אלחוטן וקשר בחיל הקשר, חשמלאי מתקנים, כבאי אש ומפקד כיבוי תעופתי.

 

פטור בגיל 49

בין אלו שיסיימו את חובתם בגיל 49 נמנים נהגים, לרבות חילוץ, מפעילי מנוף, משא כבד, רכב כיבוי אש, רכב מוביל ותדלוק ביחידות חיל האוויר. כמו כן, יחידות הרפואה, בניהם רופא לוחם, קצין ארגון רפואה, קצין רופאה, קצין בריאות הנפש, רפואה פסיכיאטרית, קצין רפואת שיניים ופרמדיק, יסיימו את שירותם בגיל מאוחר. בנוסף, קציני הובלה, זיהוי וקבורה, חקירת שבויים, מזהה חללים, מדעי ההתנהגות, ישרתו במילואים עד גיל 45. כמו כן, מהנדס בניין וחילוץ, מפקד שאינו קצין תנועה והובלה, מדריך נהיגה, טכנאי הנעה חשמל מאחזק, חשמלאי, מכונאי ברדלס ובעלי תפקידים במערך ההגנה המרחבית, רב צבאי, שמאי רכב וציוד מכני הנדסי נמנים גם הם.

 

לסיכום,

כאמור לעיל, חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח אשר סיים את שירותו הסדיר. ישנן מספר סיבות בגינן ניתן לקבל פטור משירות מילואים, בניהם פטור מטעמי דת, בעקבות מצב רפואי ועוד. פטורים אלו ניתנים מנסיבות אישיות, אך לצד אלו, קיים פטור נוסף, פטור מחמת גיל. פטור זה ניתן בעת הגעה לגיל לפי המנוי בחוק. למרות שמו, פטור זה תלוי בפרמטרים שונים, לרבות דרגה, תפקיד, מין ועוד וישנם מספר תפקידים מיוחדים המסיימים את חובתם בגיל 45 ואף בגיל 49.

שירות המילואים, כמו גם השירות הצבאי הסדיר, מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף ומהיום יום במדינתנו רווית המבצעים והאויבים. מרבית החיילים המשוחררים יקבלו זימון לשירות מילואים. אורך ותדירות שירות המילואים ישתנה מחייל לחייל בהתחשב בתפקידו בסדיר, דרגתו וכשירותו לחירום.

חיילי המילואים בדרך כלל מזומנים למספר סוגים של פעילויות הכוללות בין היתר, תרגילים, פעילויות בט”ש ופעילויות חירום. אורך כל זימון משתנה לפי הצרכים של צה”ל ולפי סוג הפעילות.

 

מערך המילואים

הצרכים המבצעיים של צה”ל מצריכים ממנו לתחזק מערך מילואים גדול וכשיר. עם זאת, גם מובן לכל שלחייל המשוחרר יש את החיים האישים שלו ולאורך השנים מצבו המשפחתי, בריאותי ואישי ישתנו.

מתוך ההבנה הזו ומתוך הרצון שחיילי המילואים יהיו בכשירות וכושר מתאים בעת התייצבותם לשירות המילואים, הוגדר גיל לקבלת פטור ממילואים. בכלליות, הגיל משתנה לפי המגדר של החייל, לפי דרגתו וגם לפי התפקיד הספציפי שלו.

 

מהו גיל הפטור?

למעט תפקידים מיוחדים אשר יפורטו בהמשך, גיל קבלת הפטור ממילואים הינו 38 לנשים, לגברים שאינם קצינים, גיל 40 ולקצינים גיל 45.

 

מקצועות מיוחדים

בתפקידים בעלי הגדרה מיוחדת ישנם כאלו שמקבלים פטור בגיל 45 ויש כאלו שבגיל 49.

מקצעות עם פטור בגיל 45:

 • אלחוטן חיל הקשר.
 • חשמלאי מיתקנים.
 • מערך טכנאים במקצועות מיוחדים –
  • טכנאי בקרת אש מרכבה.
  • טכנאי חיל התותחנים.
  • טכנאי מערכת הנעה מרכבה.
  • טכנאי קשר טקטי.
  • טכנאי תקשורת רחב סרט.
 • כבאי אש, כולל כבאי אש עורף.
 • מפקד שאינו קצין כבוי תעופתי.
 • מערך מכונאים במקצועות מיוחדים –
  • מכונאי טנק מגח ד’.
  • מכונאי ציוד מכני הנדסי.
  • מכונאי רוכב.
 • מפעילי ציוד –
  • מפעיל ציוד מכני הנדסי עורפי.
  • מפעיל ציוד מכני הנדסי מילואים.
  • מפעיל ציוד קשר.
  • מפעיל תקשוב רדיו
  • תפעיל תקשורת מבצעית
 • קשר בחיל הקשר.

 

 

מקצעות עם פטור בגיל 49:

 • בעלי תפקידים במערך ההגנה המרחבית.
 • חשמלאי ומכונאי ברדלס.
 • טכנאי הנעה חשמל נושא גייסות משוריין (מאחזק).
 • מדריך נהיגה.
 • מפקד שאינו קצין תנועה והובלה.
 • נהגים –
  • נהג חילוץ.
  • נהג מפעיל מנוף.
  • נהג משא כבד.
  • נהג רכב כיבוי אש.
  • נהג רכב מוביל.
  • נהג תדלוק ביחידות חיל האוויר.
 • קצין הובלה.
 • קצין זיהוי וקבורה.
 • קצין חקירות שבויים.
 • קברן ומזהה חללים.
 • קצין מדעי ההתנהגות.
 • מהנדס בניין.
 • מהנדס חילוץ.
 • יחידות הרפואה –
  • רופא לוחם.
  • קצין ארגון רפואה.
  • קצין רפואה.
  • קצין בריאות הנפש.
  • קצין רפואה פסיכיאטרית.
  • קצין רפואת שיניים.
  • פרמדיק.
 • רב צבאי.
 • שמאי רכב.
 • שמאי ציוד מכני הנדסי.

 

ביטול הפטור

שימו לב שאומנם הפטור מחמאת גיל ניתן באופן אוטומטי. אך בתפקידים ודרגות מסוימות, ניתן לחתום על ביטול הפטור ולהמשיך את תפקיד המילואים גם אחרי גיל הפטור. בדרך כלל הדבר מאושר למפקדים בכירים ובתפקידים מיוחדים ורלוונטיים.

 

גיל הפטור הגיע ואיתו גם צו, מה עושים?

לעיתים חלות טעויות פקידותיות שיגרמו לכך שתקבלו צו מילואים למרות שטכנית הגעתם לגיל הפטור. כמובן שאי הגעה לצו מוגדרת כעריקות (כן, כן, גם אם הסיבה שלכם ממש מוצדקת) והדין על כך יכול להיות גם מאסר בפועל.

אם הגיע לכם צו מילואים למרות שהייתם אמורים לקבל פטור, פנו לקצינת השלישות ביחידה בה אתם משרתים והבהירו את העניין. האפשרות הראשונה היא שאכן ישנה טעות והיא תתוקן. האפשרות השנייה היא שאתם משרתים בתפקיד שמחייב מילואים עד גיל מאוחר יותר (מהמקצועות המיוחדים שצוינו קודם) ולכן עדין לא הגעתם לגיל הפטור.

שימו לב, שאם מסיבה בריאותית או אישית, אינכם יכולים להתייצב לצו, תוכלו לבקש פטור זמני מסיבות אישיות.

מטווח

עו''ד ענבר אלון

חבל שתשלם מחיר כבד!
שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.