פניה לוועדה לתיאום מילואים לשכירים

ולת”ם – ועדה לתיאום מילואים – בארץ פועלות מספר ועדות כאלה, כולן מבסיס תל השומר. תפקידן של ועדות אלה הוא לשמור על האיזון העדין בין הצורך בשמירה על צבא פעיל ומוכן לפעולה, שמגן על המדינה בעת הצורך, לבין שמירה על האינטרסים והצרכים של המשק האזרחי, המשמש בסיס חיוני לקיום תקין של חיי שגרה ברמת הפרט וברמת הכלל.

פעילות הוועדות מתבססת על קבלת החלטות משותפת של חברי כל ועדה -נציגים משני משרדי ממשלה ונציג אחד מטעם הצבא, לגבי בקשות מיוחדות שהגישו חיילי מילואים.

ועדות אלה ידונו בכל מקרה לגופו ובלבד שיתקיימו כל התנאים הדרושים להגשת בקשה לולת”ם.

מי יכול להפנות בקשה לולת”ם?

ותל”ם מטפלת בכל חייל שנקרא למילואים וחושש כי התזמון של שירות המילואים יפגע במקור הפרנסה שלו או בלימודיו – אם הוא סטודנט.

סטודנטים – יכולים להגיש בקשה לדחייה, או קיצור השירות אם זה נופל על תקופת מבחנים ועלול לפגוע בהישגיהם האקדמיים.

עצמאים – יכולים להגיש בקשה לדחייה, או קיצור השירות אם הם חוששים שזה יפגע בעסק שלהם בתקופה קריטית בה נוכחותם נחוצה במיוחד.

לעומת שני מקרים אלה, שכירים לא יכולים להגיש את הבקשה עבור עצמם, כי אם דרך המעסיק בלבד.

המעסיק הוא זה שיכול לפנות בשם העובד ולציין כי נוכחות העובד חיונית עבור תפקוד מקום העבודה שלו לתקופת השירות המבוקשת ובלבד שתקופת השירות המבוקשת היא מעל 6 ימים.

 

מהו תהליך הגשת הבקשה לשכירים?

 1. יש למלא ולהגיש מבעוד מועד את הטפסים הבאים: בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות משקיות, או בקשת ערר על החלטת ולתם – אם כבר הוגשה בקשה אחת ונדחתה.
 2. יש להגיש את הבקשה עד 30 יום לפני תחילת השירות המבוקש, אחרת הבקשה תידחה.
 3. את הטפסים יש להגיש כאשר הם חתומים על ידי המעסיק ובליווי חותמת העסק, או החברה.
 4. בנוסף לטופס הבקשה יש להגיש גם: העתק של צו קריאה לשירות מילואים, או אישורים על נסיעה מתוכננת לחו”ל לצרכי עבודה בזמן השירות, מכתב מנמק מטעם המעסיק על הצורך בדחיית השירות וגם כל מסמך אחר, העשוי להיות רלוונטי בעת הדיון בוועדה.
 5. אם אתם מעוניינים להיות מיוצגים בעת קיום הועדה, תצטרכו לציין זאת בצירוף להגשת הבקשה, או באמצעות שיחת טלפון למוקד המילואים במספר 1111.
 6. את כל הטפסים המוכנים, יש לשלוח אל מדור ולת”ם של צה”ל ומומלץ לוודא באמצעות שיחת טלפון למוקד המילואים, שהטפסים התקבלו ונשלחו לבדיקה.
 7. עובדים שכירים המעוניינים בייצוג, יוכלו להיות מיוצגים במעמד הועדה על ידי המעסיק, או מישהו מטעמו בלבד.
 8. גם היחידה רשאית לשלוח נציג שיהיה נוכח מטעמה במעמד הדיון בוועדה.
פניה לוועדה לתיאום מילואים לשכירים
פניה לוועדה לתיאום מילואים לשכירים

מה עוד חשוב שתדעו לגבי תהליך הבקשה?

 • אם הצו קורא לשירות של מתחת ל 6 ימים, לא תוכלו להגיש בקשה לולת”ם אלא למשרד הקישור של היחידה שלכם.
 • אם הסיבות לשחרור, או דחיית השירות אינן קשורות לעבודה, או לימודים, לא תוכלו להגיש אותן לולת”ם. דחייה בשל בעיות אישיות תטופל מול מפקד היחידה שלכם, באמצעות משרד הקישור ובצירוף טופס 58 ואילו דחייה, או ביטול בגלל בעיה רפואית תטופל מול רופא היחידה, בהליך נפרד, המצריך בדיקות רפואיות והגשת מסמכים רפואיים רלוונטיים.
 • אם בתוך פחות משנה החלפתם מקום עבודה לאחר שכבר אישרו לכם בקשה אחת, במקום העבודה הקודם, תוכלו לפנים משורת הדין להגיש בקשה נוספת, לגבי מקום העבודה החדש.
 • החלטות הועדה מחייבות את החייל ואת היחידה שלו, אך גם אם אושרה הבקשה, צו הקריאה יישאר בתוקף עד שהחייל יקבל צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה שלו.
 • אם החלטת ולת”ם לא מומשה, בגלל סיבות שאינן תלויות בחייל המילואים, כמו למשל ביטול הצו המקורי על ידי היחידה למשל, יוכל החייל להגיש בקשות נוספות, עד שיקבל תשובה חיובית על אחת מהן.

 

מה קורה לאחר הדיון בוועדה?

לאחר הדיון בוועדה, בתנאי שהוגשו כל המסמכים הדרושים וההליך התקיים כסדרו, הוועדה יכולה לתת אחת מבין כמה תשובות אפשריות:

 1. קיצור שירות המילואים, במידה שתאפשר לחייל להשלים את חובותיו האזרחיות הרלוונטיות.
 2. פיצול שירות מילואים – החייל יוכל לפצל את השירות לשני חלקים, או יותר, שיאפשרו לו לקיים את חובותיו האזרחים וגם את השירות הפעיל במערך המילואים.
 3. דחיית שירות מילואים – תקופת השירות יכולה להידחות בפרק זמן, שבו החייל ימלא אחר חובותיו למשק האזרחי, על פי קריטריונים מסוימים: דחייה של עד 4 חודשים לסטודנטים, דחייה של עד 3 חודשים מסיבות כלכליות, או תעסוקתיות.
 4. קיצור מנהלתי, הנחשב לתשובה שלילית.
 5. תשובה שלילית עם מקדם ביטחון – היחידה תקבל המלצה לשחרר את החייל עם הגיעו לשירות, אך ההחלטה הסופית תהיה של מפקד היחידה ועל סמך נתוני הגיוס הכלליים.
 6. דחיית הבקשה – תשובה שלילית לבקשה.
 • ניתן לערער על החלטות ולת”ם בהליך נפרד, עם פרוטוקול משלו, אך החלטות ולת”ם הן מחייבות על פי חוק ויש להתייחס אליהן במלוא כובד הראש והרצינות המתבקשת.

 

 

לסיכום

קבלת צו לשירות מילואים פעיל אינה סוף פסוק וממשלת ישראל מכירה בצורך של אזרחיה ושלה לקיים מזק אזרחי פעיל ומשגשג, על כן קמו ועדות לתיאום מילואים, כדי להגן על האינטרס החשוב הזה והן משמשות כלי יעיל וחיוני של ממש עבור החיילים ועבור הצבא.

איש מכוון

אודות המחבר

עו”ד צבאי - מירי גביש
עו”ד צבאי - מירי גביש

משרד עורכי דין צבאי מירי גביש שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

פטור ממילואים מחמת צמצומים

גם את\ה עושים מילואים? אם כן – איך הייתם מגיבים אילו היו אומרים לכם שקיבלתם פטור? האם הייתם שמחים על כך או שמא אתם דווקא

פטור ממילואים על רקע מצפון

פטור ממילואים מטעמי מצפון זוהי סוגיה מורכבת אשר לא מתקבלת בעין יפה (בלשון המעטה) בעיניי צה”ל כך שאם הדבר נוגע לך, זוהי הכתבה שתעשה לך

פטור ממילואים לדתיות

רקע בשנים האחרונות, אנו עדים לעלייה גדולה במספר הנשים אשר משרתות שירות חובה משמעותי בצה”ל ובהמשך לכך, עלייה במספר הנשים אשר נקראות לשרת שירות מילואים.

פטור ממילואים לדתיים

מה עושה חייל חילוני שהשתחרר וחזר בתשובה? האם הוא חייב לשרת במילואים אפילו שזה נוגד את אורח חייו הדתי? הבאנו לכם את כל הפרטים על

פטור ממילואים להורים שכולים

משפחת השכול במדינת ישראל היא אולי המשפחה הגדולה ביותר. כל אזרח ישראלי מכיר משפחה שכולה, כל אזרח ישראלי ראה או הרגיש מקרוב את הכאב העצום

פטור ממילואים מטעמי גיל

חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח. אולם, אלו המצויים באחד המצבים בחוק, רשאים לקבל פטור משירות המילואים. אחת הסיבות לקבלת פטור היא גילו של

עורך-דין-מירי-יעקב-גביש-ראשית
עו”ד צבאי - מירי גביש

משרד עורכי דין צבאי מירי גביש שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?