שיפור תנאי שירות

שיפור תנאי שירות ישפרו את שירותו של כל חייל בצה"ל. שיפור התנאים יקל מהמעמסה שמטיל השירות על כל חייל ועשוי אף להיטיב עם תפקודו של החייל במערכת הצבאית. ישנם חיילים, עבורם שיפור תנאי השירות הינו צורך של ממש. חיילים אלו יפנו אל עורך דין המתמחה בצבא ובדאגה לחיילים, למען ישופרו תנאי השירות של החייל לרמה הנצרכת.

שש רמות ת"ש

צבא ההגנה לישראל מגדיר מהם תנאי השירות של החיילים המשרתים בו. תנאי השירות קבועים במספר מקומות ומגינים על זכויות של החיילים. כך, פקודות מטכ"ל קובעות, למשל, כי מגיעות לחייל 7 שעות שינה בלילה. זאת, בכפוף לחריגים ולסייגים המצוינים בפקודה. תנאי הת"ש אף קובעים כי חייל נשוי זכאי לסיוע בשכר דירה ובמקרים מסוימים גם לתשלומי משפחות.

מלבד לכל הטבות תנאי השירות הללו, קבועות בצה"ל 6 רמות של הקלות ת"ש עבור החיילים. מדובר ברמות המקנות לחיילים זכויות מיוחדות, בהתאם לתנאים ספציפיים המצריכים התאמות אלו. להלן נסקור בקצרה כל אחת מהרמות המדוברות ואף נסכם אותן בטבלה לנוחיותכם.

1. ת"ש 1

רמת ת"ש 1 קובעת כי החייל מנוע מלשרת בשירות קרבי. זאת, גם אם הפרופיל שלו הוא 72 ומעלה. רמת ת"ש זו לא מזכה בהכרח בשירות יומיות או בלינה בבית לילה בשבוע.

2. ת"ש 2

ת"ש ברמה 2 קובע כי לא זו בלבד שהחייל מנוע מלשרת שירות קרבי אלא גם שהוא יישן לפחות שני לילות בשבוע בבית. בכך, מצטמצם סל התפקידים עבור החייל ומובטח לו לקבל תפקידים עורפיים יותר שלא יצריכו סגירה של שבתות.

3. ת"ש 3

ת"ש 3 מבטיח לינה של 3 לילות בבית החייל. מעבר לכך, ת"ש 3 קובע כי החייל לא ישרת בבסיס אשר המרחק שלו עולה על 100 קילומטרים מבית החייל. פעמים רבות ת"ש 3 מבטיח שירות בתפקיד חמשו"שים, דהיינו תפקיד בו שבים הביתה בכל יום חמישי. עם זאת, החייל רשאי לסגור שבתות בצה"ל ככל שישוב לביתו בשלושה לילות אחרים במהלך השבוע.

4. ת"ש 4

ת"ש 4, המזכה את החייל בלינה של 4 לילות בבית ושירות בבסיס במרחק של לכל היותר 100 קילומטר מבית החייל, יכול להינתן על ידי קצין בריאות נפש בלבד. זאת, בניגוד לתנאי השירות הקודמים אשר יכולים להינתן גם על ידי מש"קית ת"ש ביחידה. מכיוון שכך, מדובר בתנאי שירות אשר מורכב יותר לקבלם. המעוניין בשיפור תנאי שירות אל ת"ש 4, רצוי שיפנה לעו"ד צבאי מומחה כפי שניווכח להלן.

5. ת"ש 5

כפי שיכולתם לנחש, ת"ש 5 מבטיח לינה של 5 לילות בבית החייל. כמו כן, השירות יהיה בבסיס הקרוב לבית החייל באופן יחסי. חשוב לדעת כי הצבא רשאי להשאיר את החייל בבסיס בשבת, ככל שיצא הביתה ב-5 לילות אחרים לאורך השבוע. עם זאת, ת"ש 5 הינו שיפור משמעותי בתנאי השירות.

6. ת"ש 7

רמת הת"ש הבאה היא ת"ש 7. ת"ש 7 מבטיח לחיילים המקבלים מעמד זה מעבר ליומיות קרוב לבית. החייל לא יישן בבסיס כלל ואף לא יבצע תורנויות לילה בבסיס. מי שמעוניין במעבר ליומיות קרוב לבית זקוק לת"ש 7 ולשם כך עליו לפנות לעו"ד צבאי מנוסה ומומחה. מדובר בשיפור תנאי שירות באופן מקסימלי.

דרגת הת"ש זכאות ללינה בבית החייל הקלות ת"ש נוספות
1 ת"ש 1 אין זכאות פטור משירות קרבי
2 ת"ש 2 שני לילות בשבוע אין
3 ת"ש 3 שלושה לילות בשבוע שירות בבסיס קרוב לבית
4 ת"ש 4 ארבעה לילות בשבוע שירות בבסיס קרוב לבית
5 ת"ש 5 חמישה לילות בשבוע שירות בבסיס קרוב לבית
6 ת"ש 7 שבעה לילות בשבוע – יומיות שירות בבסיס קרוב לבית

בקשת ת"ש

כעת, אתם וודאי שואלים את עצמכם כיצד זוכים באחת מאותן רמות ת"ש אשר מבטיחות את שיפור תנאי השירות הצבאי. התשובה היא כי שיפור תנאי שירות זה ניתן בהתאם לקריטריונים צבאיים לזכאות. הקריטריונים נחלקים לקריטריונים פיזיים בריאותיים, קריטריונים כלכליים של החייל ושל משפחתו, קריטריונים נפשיים של החייל ומצב סוציאלי של המשפחה.

צה"ל קבע קריטריונים מאוד מוגדרים אשר מזכים חייל ברמת ת"ש. לשם שיפור תנאי שירות נצרכת הוכחה מדוקדקת של עמידה בקריטריונים הדרושים. תחנונים, ככל שהם מוצדקים, לא יועילו. אשר על כן, יש לפעול בדיוק ובמיומנות לשם שיפור תנאי שירות בצה"ל.

הליך שיפור תנאי שירות

הליך שיפור תנאי השירות בצבא מבוצע באופן הבא. ראשית, יש להגיש בקשת שיפור תנאי שירות אל מש"קית תנאי השירות אשר אחראית על החייל. כאשר השיפור המבוקש הוא לרמה 1, רמה 2 ואף רמה 3, המש"קית תוכל להעביר את הבקשה לקצינה והבקשה תיבחן בתוך היחידה. מנגד, שיפור תנאי שירות לרמות ת"ש 4 ומעלה מצריך וועדה ואישור של קב"ן, קצין בריאות הנפש.

שיפור תנאי שירות

עו"ד לשיפור תנאי שירות

כאמור, כדי להצליח לזכות בשיפור תנאי השירות יש לקבל את אישור הקב"ן ואת אישור הוועדה אשר אמונה על שיפור תנאי השירות. הוועדה הרפואית והקב"ן פועלים על סמך הקריטריונים הקבועים בצה"ל ורק עמידה מדוקדקת בהם תזכה בשיפור תנאי השירות.

אשר על כן, אלו אשר מעוניינים בשיפור תנאי השירות יפנו אל עורך דין אזרחי אשר מתמחה במשפט צבאי ככלל ובשיפור תנאי השירות של חיילים בפרט. עורך הדין יכין את החייל לקראת הוועדה, יציג את הממצאים המדויקים אשר מצדיקים את שיפור תנאי השירות ויובילו את הוועדה להכרעה לטובת החייל.

ההכנות שיערוך עורך הדין, יכללו הצגה נכונה של ההכנסות המשפחתיות. כמו כן, עורך הדין יברר מה במצב הרפואי של משפחת החייל או במצב הסוציאלי שלה יסייע לחייל לשפר את תנאי השירות שלו. נוסף על כך, עורך הדין עשוי להמליץ לחייל לפנות אל פסיכיאטר אזרחי אשר ינפיק חוות דעת הממליצה על שיפור תנאי השירות של החייל.

כך, דרך עבודת שטח מאומצת, הכרת המטריה המשפטית, התמצאות בפרוצדורה ושימוש נכון בכלים המשפטיים, יוביל עורך הדין הצבאי לשיפור תנאי השירות של החייל. חשוב להדגיש כי לא בנקל יעניק הצבא שיפור תנאי שירות מקסימלי אל ת"ש 7. אשר על כן, יש לערוך תיאום ציפיות מקדים בין עורך הדין לבין החייל באשר לרמת תנאי השירות הרצויה אשר תספק את החייל והיא גם סבירה מבחינה משפטית.

יש לדעת כי רמת הת"ש משפיעה גם על התפקידים אשר יוכל החייל לשרת בהם. חייל אשר משפר את רמת הת"ש שלו לא יוכל, למשל, להישאר בתפקיד קרבי. אשר על כן, חייל המעוניין להישאר בשירות קרבי צריך לשקול היטב האם הוא אכן מעוניין בשיפור תנאי השירות שלו.

עם זאת, כאמור, שיפור תנאי השירות מסייע רבות לחיילים. לא רק לחיילים הוא מסייע אלא גם לצבא, שזוכה לחיילים בעלי מוטיבציה גבוהה יותר, המסוגלים לסייע למשפחתם בעול הפרנסה בד בבד עם שירות צבאי משמעותי. כך, כל הצדדים יוצאים מרווחים.

לסיכום

לסיכום, שיפור תנאי שירות עבור חיילים אפשרי כאשר נעזרים בעו"ד צבאי. עורך הדין יידע כיצד להציג את הממצאים העובדתיים בצורה הנכונה, אשר תוביל לשיפור תנאי השירות של החייל.

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!