פטור ממילואים

רוצה להוציא פטור ממילואים? החוק בישראל מאפשר לקבל פטור כזה בעיקר מטעמי מצפון ומטעמי מצב בריאותי ירוד – פיזי או נפשי. אם יש לכם סיבה שבגינה אתם רוצים לקבל פטור מלא וסופי ממילואים, צרו איתי קשר, נבדוק את זה יחד בשיחה קצרה, שקטה, שתישאר ביננו ואם יש ביננו הסכמה שמגיע לך פטור – יוצאים לדרך! עו"ד צבאי: 077-231-0357.

פטור ממילואים מטעמי דת

הפטור הזה ניתן בשני מקרים עיקריים:

מאותר לשירות הביטחון דתי ואינו יכול להתגייס זה במקרה ומדובר על שירות סדיר,
בשירות מילואים ייתכן ואדם עבר דרך במהלך חייו לאחר השירות והתחזק בדת ולכן כעת מטעמי דת אינו יכול לשרת בשירות מילואים.
המשפחה מנהלת אורח חיים דתי אדוק במיוחד והגיוס יכול לפגוע קשות באמון המשפחה.

לשון החוק (חוק שירות הביטחון התשמ"ו – 1986) מתייחסת לכך כפטור בגין הווי משפחתי דתי ופטור בגין המועמד כמנהל אורח חיים דתי.

לאחר השירות הצבאי אנשים חוזרים בתשובה ומאמינים באידאלים שונים שלא הולכים בקנה אחד עם ערכי הצבא.

אם אותו אדם מזומן לשירות מילואים וכעת זה מתנגש עם ערכיו, הוא צריך לפנות בכתב לקצינת הקישור ואל מול מפקדיו ולהסביר את הסיבות בגללן לא יכול להמשיך את שירותו.

אחרי הגשת הבקשה היא תעבור ועדה שזאת תחליט האם לקבל את בקשתו או לדחותה.

באם הבקשה לא התקבלה על ידי הועדה אי הופעה לשירות המילואים ייחשב לעריקות וכן לנפקדות ועלולה לגרור צעדים משמעתיים מצד הצבא, לרבות עונשי מאסר.

ישנם פטורים שונים שניתן לקבל הן משירות סדיר והן משירות מילואים. אדם שחזר בתשובה או התחזק לאחר שירותו הסדיר יכול לעיתים לקבל פטור משרות מילואים מטעמי דת. מדובר בכאלה המנהלים כיום חיי משפחה באורח חיים דתי אדוק והשרות במילואים עלול לפגוע באופן חמור באמון של המשפחה. את הבקשה לפטור יש להפנות בכתב לקצינת הקישור.

חיילים שהתחזקו, שחזרו בתשובה או שעתידים לעשות זאת, יוכלו להגיש בקשה לקבלת פטור זה בצירוף מכתב המסביר מדוע אינם יכולים להמשיך את שירותם במילואים עקב אורח חייהם החדש. את הבקשה חשוב ביותר להגיש על ידי עורך דין צבאי בכיר שמכיר היטב את התנהלות הצבא ויחסו לחיילים שהזיקה הדתית שלהם התחדדה, ויודע כיצד לנהוג על מנת לקבל את הפטור ללא תקלות.

הבקשה תוגש עצמאית או על ידי עורך הדין וועדה מיוחדת תקבע את הזכאות לפטור, או אי הזכאות.

פטור ממילואים עקב בעיה רפואית

פטור זה ניתן בעקבות בעיה רפואית שיכולה להיות פיזית או נפשית.

אם חייל סבור כי מצבו הבריאותי השתנה עד כדי רמה המצריכה שינוי בכושר בריאותי (כלומר שינו "פרופיל") .

עליו להגיש את כל האישורים הרפואיים המעידים על הבעיה ואלו יעברו לרופא ממין שהוא אשר יחליט על מספר אפשרויות:

זימון ועדה רפואית – כאן יזומן החייל מגיש הבקשה להתייצב בפני ועדה רפואית ובה רופאים מטעם הצבא.
ישנם מקרים בהם יהיה רק רופא אחד בוועדה והוא אינו בעל ההתמחות הספציפית שרלוונטית לגבי הבעיה אותה מציג החייל.
אם קיימים אישורים חסרים, תתקבל בקשה להצגת המסמכים האלו במקביל תופנו לרופא מומחה ממנו עליכם להציגם.
הודעה כי לנוכח האישורים שהוצגו אל מול סעיפי הליקוי תואמים את מצבו הבריאותי של החייל, ומכאן כי אין מקום להעמדה בפני ועדה רפואית.

באם הוחלט על זימון לוועדה רפואית יש להצטייד:

  1. מסמכים רפואיים מקוריים שנשלחו אל הועדה לפני כן (אותם מסמכים שלפיהם הוחלט על הזימון).
  2. תעודה מזהה (כל תעודה שבה יש את פרטי החייל לרבות תמונה, חוגר מילואים/ רישיון נהיגה/ דרכון וכו')

כפי שמתרחש בשירות הסדיר, קבלת פטור מטעמים רפואיים פיזיים או נפשיים תוכל להתאפשר אם וועדה רפואית מטעם הצבא תקבע כי לחייל או לחיילת לא קיימת עוד כשירות רפואית למילוי השירות והם יקבלו את פרופיל 21, המשחרר מן הצבא לחלוטין.

מבקשי הפטור הרפואי ממילואים יצטרכו להגיש בקשה מתאימה בליווי מסמכים רפואיים רלוונטיים שמסבירים את הבעיה ומפרטים מדוע הם מנועים מביצוע שירות מילואים פעיל. לצורך הגשת הבקשה, מומלץ להיבדק על ידי רופא אזרחי מתאים. הצבא יזמן את המבקשים לבדיקות מטעמו (אם יש בכך צורך) וחוות הדעת ותוצאות הבדיקות יוגשו לוועדה. הוועדה תקבע לכאן או לכאן את עתיד המילואים של אותם חיילים.

כל חייל או חיילת שקיבלו פטור משירותם הסדיר, כמובן שיהיו זכאים ממילא לפטור גם משירות מילואים. מלבד מציאות מעין זו, גם חייל ששירת באופן מלא ובבריאות מלאה, יכול להיות זכאי לפטור ממילואים מטעמים רפואיים פיזיים או נפשיים. כדי לקבל את הפטור, ראשית עליו לעבור בדיקות רפואיות שיעידו על הבעיה ממנה סובל החייל, ולאחר מכן להגיש בפני הוועדה הרפואית את המסמכים המעידים על מצבו.

איך מקבלים פרופיל 24?

דחיית שירות מילואים מסיבות רפואיות ונפשיות ניתן גם לקבל פטור המתבסס על פרופיל  24. חשוב להבין שמדובר בחוסר כשירות זמני הנובע ממצב שעשוי להשתנות. פונה אשר נמצאים בפטור ארעי עקב הורדת פרופיל לפרופיל 24  עשוי לקבל פטור לתקופה קצובה שלאחריה על חיל הרפואה לבחון שוב את אם  האדם כשיר לחזור לשירות מילואים או עדיין לא.

האם ADHD מוריד פרופיל?

הפרעת קשב (ADHD) אינה מורידה עילה להורת פרופיל כשלעצמה והיא מהווה סעיף ליקוי בלבד הנלקח בחשבון בעת קביעת הפרופיל. במקרים רבים, להפרעת קשב נלווים בעיות נפשיות נוספות ועל בסיסם ניתן להגיש בקשה לשינוי פרופיל לפרופיל 21.

כאשר משרת מילואים סבור שחל שינוי במצבו הנפשי, הוא צריך לפנות לקצינת הקישור של יחידתו, על מנת שזו שתפנה אותו לגורמי בריאות הנפש בצבא. לאחר הערכה של קצין בריאות הנפש ובמידה וזה יחליט כי יש מקום לשינוי הפרופיל או לשינוי סעיף ליקוי, ייקבע לחייל מועד לוועדה הרפואית

מי מקבל פרופיל 21?

גם חיילי מילואים יכולים לקבל פטור משירות האמצעות הורדת הפרופיל וקביעת פרופיל 21. פרופיל זה קובע כי האדם הינו בלתי כשר לשירות עקב בעיה רפואית או נפשית. כאשר משרת מילואים מבקש פטור משירות צבאי בשל בעיה רפואית פיזית או נפשית, עליו לעבור בדיקות רפואיות ולהציג לצבא את המסמכים המעידים על מצבו הרפואי.

בשל העובדה שבסמוך למועד המילואים מוגשות עתירות רפואיות רבות, הוועדה הרפואית מודעת לדבר ופעמים רבות ישנה דרישה כי הבדיקה תתבצע ביחידה הרפואית עצמה. מומלץ שלא להמתין לצו התייצבות ולפנות לצבא קודם לכן על מנת להופיע בפני וועדה רפואית מחוץ ליחידה ולקבל את הפטור.

האם פרופיל 21 פוגע ברישיון?

לגבי הפגיעה ברישיון חשוב להבין שהדבר תלוי על אילו סעיפי פרופיל הורד הפרופיל. ישנם סעיפים כמו אפילפסיה בלתי מאוזנת שמחייבים דיווח למכון לבטיחות בדרכים כאשר הרופא שקבע אותם סבור, כי אם מקבל הפטור ינהג ברכב, הוא עלול לסכן את עצמו או את סביבתו. עם זאת  על מרבית סעיפי פרופיל 21 אין חובת דיווח למשרד הרישוי.

גם במידה ושינוי הפרופיל דווח למכון לבטיחות בדרכים, אין הדבר תמיד מוביל לפסילת הרישיון. המרב"ד מזמן את מקבל הפטור לבחינה או בדיקת רופא על מנת לבחון את כשירותו לנהיגה. מכיוון שהזכות לנהוג הינה חוקתית, על כל החלטה של משרד הרישוי, ניתן גם לערער בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות. הדרך היחידה לפסול את הרישיון היא אם הוכח סכנה לנהג או לאחרים.

האם פרופיל יכול להשתנות?

בדיוק כמו שהמצב הרפואי יכול להשתנות במהלך השירות הסדיר הוא עשוי להשתנות במהלך שירות מילואים. הוא יכול להשתנות כתוצאה מהשירות או עקב שינויים כלליים במצב הרפואי או הנפשי של משרת המילואים. יש צורך באסמכתאות רפואיות המעידות של השינוי במצב הרפואי כפי שהוא נתון ביחידת המילואים.

האם ניתוח מוריד פרופיל?

ניתוח לא בהכרח מוריד את הפרופיל של משרת המילואים והדבר תלוי בסוג הניתוח והיקפו כמו גם, במצב הבריאותי של האדם לאחריו וכתוצאה ממנו. כאשר משרת סבור כי מצבו הבריאותי השתנה כתוצאה מניתוח ברמה המצריכה שינוי פרופיל עליו להגיש את האישורים הרפואיים המעידים על מצבו ואלו יעברו לרופא ממיין.

במקרים רבים המשרת יזומן לוועדה רפואית ובה רופאים מטעם הצבא ובמידה ויהיו אישורים חסרים, יהיה צורך בבקשה להצגת המסמכים האלו ויינתן הפנייה לרופא מומחה. במידה ונוכח האישורים שהוצגו בפני הרופא הממיין יתקיימו סעיפי ליקוי המצדיקים הורדת פרופיל לא יהיה צורך להתייצב בפני הועדה הרפואית.

פטור ממילואים מחמת גיל

פטור זה נקבע על ידי וועדת החוץ והביטחון על ידי צו שירות ביטחון, התשע"ח 2018 והוא קובע את המקצועות והתפקידים בהם ניתן לקרוא לכל חייל מילואים לפי גילו.

על פי החוק הצבאי כל חייל ישרת במילואים עד גיל 40, קצינים יקבלו פטור מעל גיל 45 ואילו תפקידים מסוימים זכאים לפטור רק בגיל 49.

סעיף 36א לחוק שירות הביטחון קובע כי לחוגרים, גיל קבלת הפטור הוא מגיל 40, ואילו לקצינים – מגיל 45. ישנם תפקידים שבם הפטור מטעמי גיל ניתן החל מגיל 49. יש לציין שנשים זכאיות לפטור משירות מילואים החל מגיל 38, זאת במידה ולא שירתו בתפקידי לוחמה. נשים ששירתו בתפקידי לוחמה, זכאיות לפטור בהתאם לנהוג בתפקיד אותו ביצעו.

על פי חוקי הצבא, שירות המילואים מתבצע עד לגיל מסוים על פי החלוקה הבאה:

גברים – יקבלו פטור מילואים בגיל 40

קצינים – יקבלו פטור מילואים בגיל 45

בעלי תפקידים מיוחדים (נהגי משאית או חובשים קרביים למשל) – יקבלו פטור בגיל 49

נשים – יקבלו פטור מילואים בגיל 38

לוחמות – יקבלו פטור מילואים שווה לגיל הגברים בהתאם לסוג התפקיד

נשים הרות ואימהות – יקבלו פטור מילואים לאלתר, ללא התחשבות בגילן

כדאי לדעת שלרוב הצבא מפחית את זימוני המילואים פרק זמן רחב לפני הגיל הקבוע בחוק, למעט חיילים וחיילות שחיוניותם עדיין רלוונטית.
פטור ממילואים בן שכול / נשוי עם מעל 6 ילדים
אם חייל משתייך לאוכלוסיית משפחות שכולות כגון בן שכול/ נשוי +6 הוא יהיה זכאי לשיבוץ ביחידה עורפית ויהיה רשאי להגיש בקשה לפטור משירות מילואים.

במקרה זה הפטורים הניתנים הם בעיקר שיבוץ ליחידה עורפית ובמקרים חריגים גם לפטור מלא משירות מילואים.

פטור ממילואים להורה שכול

במדינת ישראל לצערנו הרב, משפחות רבות מאבדות את יקיריהן במלחמות ישראל או בפעולות איבה. משפחות השכול נמצאות במעמד שונה מבחינת המדינה והצבא וכחלק מכך גם ניתן פטור לאנשי מילואים המוגדרים כהורים שכולים.

על בסיס אותו עיקרון ישנן גם הקלות לילדים שכולים או למשרתי מילואים ששכלו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, בתוך כך ניתן לקבל העברה ליחידה עורפית.
פטור ממילואים מחמת התנהגות רעה
קבלת פטור בדרך זאת היא פחות מומלצת, מכיוון כי בניסיון להשגת הפטור רבים עוברים על חוקי הצבא, בעקבות מעבר על חוקים ננקטות פעולות מצד הצבא שעלולים להביא גם למעצר בפועל וענישה כבדה.

וישנם מקרים בהם הצבא פשוט מוותר על חיילים המוגדרים בעייתיים מבחינת משמעת ופוטר אותם מביצוע שירות מילואים פעיל.

פטור ממילואים צמצום כוחות המילואים

פטור זה נהוג יותר ויותר בשנים האחרונות בגלל ניסיון להביא להתייעלות כלכלית של הצבא בגלל שינוים שחלים בתקציבי הביטחון.

לכן חיילים אשר תרומתם אינה הכרחית מקבלים גם מבלי שיבקשו פטור זה, ישנם כאלו שמקבלים אותו כבר מיום שחרורם מהצבא, בעיקר אלו ששירותו בתפקיד עורפי (במקרים נדירים פטור זה מוענק גם ליוצאי יחידות שדה).

סיום השירות הפעיל והמעבר לשירות מילואים מפגיש את האזרח עם מורכבויות חדשות:

הפרעה בשגרת עבודה, משפחה או לימודים.

במהלך השירות הפעיל, לרוב, מצבי חיים אלה לא היו קיימים, ומשכך בהיבט זה המפגש עם השירות הצבאי, דווקא במילואים – מורכב יותר.

האם יש דרך להשתחרר ממילואים?

החוק קובע שכל חייל שמסיים את שירותו הסדיר וקיבל חוגר מילואים, חייב להתייצב בתאריך ובמקום שנשלחו לו. ייתכן שצו המילואים יהיה לתקופה קצרה וייתכן שיהיה לתקופה ארוכה יותר.

הכל נקבע בהתאם לצורך הצבאי בחייל, בתפקיד ובהכשרה אותם רכש, וכן בכוח האדם הזמין באותה תקופה ויחידה. יש שיראו בימי המילואים הזדמנות להתרעננות מהשגרה השוחקת ומפגש עם חברים מהעבר, ויש שיראו בכך פגיעה מהותית בתהליכים עסקיים ומשפחתיים.

כידוע, אם ימי המילואים היו בעלי זכות בחירה, יכול היה החייל לבטל את הגעתו באופן פשוט. אולם, למעשה, חייל שלא יתייצב למילואים לאחר שקיבל צו מילואים, עלול הדבר להביא להשלכות משפטיות ומעשיות חמורות. ייתכן והוא יתבקש להתייצב למשפט צבאי, וייתכן שמשפט זה יגרום לענישה כלפי החייל.

עם זאת, המערכת הצבאית איננה "אטומה" ובמצבים מסוימים, היא מעניקה לחיילים מסוימים פטור זמני או קבוע משירות במילואים.

פטור ממילואים

מי משלם על ימי מילואים?

משרתי מילואים זכאים לתגמול עבור שירות פעיל אותם הם מבצעים התשלום ניתן באמצעות המוסד לביטוח לאומי. התגמול ניתן בהתאם לעיסוקו של  המשרת ערב יציאתו לשירות המילואים ובהתאם למספר ימי השירות. על המעסיק חל חובה לשלם למשרת מילואים שכיר, תשלום על חשבון תגמול המילואים בשלב הראשון, בשיעור השכר שהיה משולם לו אילולא שירת.

מי נחשב לוחם?

מבחינת צה"ל לוחמים, הן במילואים והן בסדיר מוגדרים ככאלו שמשרתים ביחידות שיתמרנו במלחמה. הדבר כולל את חטיבות החי"ר והשריון, לוחמי התותחנים וההנדסה הקרבית והיחידות המובחרות בצה"ל. היכולת של הצבא להכריע במלחמה מבוססת על מערך המילואים, אשר בנוי כך שהוא משלים את הכוח הסדיר במצבי חירום.

פטור מטעמי נישואין, היריון או הורות

אישה הרה פטורה ממילואים (ואף משירות חובה), פטור זה נקרא 'פטור מחמת היריון לנשים'. בין היתר נקבע שאימהות לא ישרתו עוד במילואים, ולכן מאותו רגע והלאה הן לא יקבלו עוד צווי מילואים. כמו כן, ישנו פטור לחייל הנמצא בשלב 'לקראת הורות'. החוק אומר שחייל בת זוגו נמצאת בחודש התשיעי להריונה. כדי שיקבל החייל שחרור, עליו לעמוד בשני תנאים: א. תקופת המילואים אליה זומן היא למשך 4 ימים ומעלה. ב. תקופת השירות חופפת לחודש התשיעי של ההיריון, קרי – משבוע 36 ומעלה. יש לדעת שפטור זה אינו תקף לזימון מילואים דחוף (צו 8). חייל שבת זוגו נמצאת בשמירת היריון, זכאי לקבל פטור בלא קשר לתקופת ההיריון בה היא נמצאת.

פטור מחמת הריון

פטור זה ניתן אוטומטית לכל אישה הנכנסת להריון. צה"ל אינו רוצה לקחת סיכונים בכל הקשור ברווחת ובריאות האם ועוברה ועל כן הוא בוחר באופן גורף לתת פטור מלא לאישה בהריון או כזו שילדה מכבר.

הדבר נכון גם לחיילות בסדיר בדרך כלל. עם זאת, נשים בתפקידים מסוימים, אשר רוצות להמשיך לתרום למדינה בצורה זו יכולות לבקש ביטול של הפטור. צריך לשים לב שצה"ל לא שש בדרך כלל לבטל א הפטור ולקחת את הסיכון, אך כל מקרה נידון לגופו.

בנוסף לפטור זה גם נשים נשואות זכאיות לקבל פטור ממילואים. פטור על בסיס נישואין, הריון והורות אינו תקף לגברים. גבר בסטטוס זהה יהיה זכאי להטבות ותגמולים מטיבים יותר.

פטור זמני

פטור מעין זה יכול לנבוע מכמה סיבות שכולן מתייחסות למצבו האישי של החייל. ישנן תקופות בחיים בהן תזמון המילואים מתנגש בצורה חזיתית עם מערכת חיים של החייל. למשל: חלץ בעבודה, מצב רפואי של החייל או של אחד מבני משפחתו, תקופת מבחנים, מצב משפחתי מסוים וכדו'. במצבים כאלה תיתכן אפשרות לקצר את משך זמן המילואים או לשנות את המועד שלהם. סטודנטים זכאים להגיש בקשת קיצור, דחייה או ביטול של הצו שלהם, אם התקיימו שני תנאים: א. אם ימי המילואים הם מעל שישה ימים. ב. כאשר הלימודים מתרחשים במוסד אקדמי מוכר.

כאשר קיימת בעיה רפואית שמונעת מהחייל להיענות לצו המילואים, עליו ליצור קשר עם קצינת הקישור ולהעביר אליה מסמכים רפואיים המוכיחים את טענתו. בשל העובדה שסמוך למועד המילואים מוגשות עתירות רפואיות שונות רבות, הוועדה הרפואית מודעת לדבר ולכן הרופאים מגלים אדישות מסוימת כלפי תסמינים שונים. כדי להמעיט את כמות מקבלי השחרורים, הדרישה היא להיבדק ביחידה הרפואית עצמה ושם לקבל את הפטור, במידת הצורך.

פטור מחמת בעיות משפחתיות

בעיות אלה נבדקות באופן נפרד על ידי גורמי הקישור ומפקדי היחידה. במקרים כאלה, על החייל לנסח ולהסביר לקצינת הקישור והאחראים בצורה עמוקה ומפורטת ככל יכולתו, את המצב הקיים והסיבות בגינן הוא מעוניין לקבל את הפטור הזמני. ההחלטה תהיה כרוכה גם במצב כוח האדם באותה יחידה, גם בנחיצותו של החייל וכמובן – בדחיפות בקשתו ומצבו.

באופן כללי, חשוב לדעת – צה"ל אינו מחויב להסכים לבקשה. בשל כך כדאי לקחת בחשבון שישנה אפשרות שהתשובה תהיה שלילית. פעמים שהתשובה שלילית מפני שהבקשה לא הייתה משכנעת מספיק, ופעמים שהיחידה לא מאפשרת גמישות בדבר.

עם תום שירות החובה יקבל אחוז גדול מהחיילים חוגר מילואים, המחייב אותו להופיע לשירות מילואים ככל שיידרש, במועד ובמקום שנקבעו בצו הגיוס או בהקפצה הטלפונית.

תקופה זו שבה החיילים הסדירים משתחררים ועוברים לחיי האזרחות, מלווה בשלל שינויים ותהליכים שימשיכו להתקיים ולהתעצם ככל שהריחוק מתקופת שירות החובה יגדל. אנשים נרשמים ללימודים וקורסים, יוצאים לטיול בעולם, מטפחים קריירה, מקימים משפחה וגם יכולים ללקות במצב רפואי מסוים, לפתח אידיאולוגיה מסוימת, להתקרב לדת, לייצר השקפות עולם חדשות ועוד.

בין לבין, סביר להניח שייקראו החייל או החיילת מחייהם השגרתיים לביצוע שירות מילואים. מאחר וכל אי התייצבות נחשבת לעבירה על חוקי הצבא ונידונה למשפט ועונשים כבדים, רק פטור קבוע משירות מילואים יוכל לשחרר את החייל/ת מהתייצבות ולמעשה לפטור אותם מהתקשרות עם הצבא מכאן והלאה.

צו המילואים יכול לצוץ באמצע שגרת החיים, גם בתקופות תובעניות ועמוסות שמקשות לקיים אותו. לכן אנשים רבים מתקשים לבצע את המילואים שאליהם נקראו וזקוקים לקבלת פטור קבוע משירות מילואים, שניתן לשאוף אליו על ידי הסתייעות בעורך דין צבאי מומחה לסוגיית הפטור.

תרגילים, בט"ש וחירום
לרוב שירות המילואים יהיה לצורך של שמירת כשירות, של החייל הבודד, הצוות וגם הציוד. שמירת הכשירות הזו נעשית הן בתרגילים מתוזמנים ומתוכננים והן בשמירה על הביטחון השוטף של המדינה.

כמובן שאת הפעילויות השונות היחידות השונות בצה"ל לא יכולות לתזמן ולוודא עם על חייל וחייל. על כן, קבלת זימון למילואים הוא צו מחייב. על חייל המילואים להגיע למקום התייצבות במועד שהוגדר לו. אי הגעה לצו נחשבת לעבירה על החוק ועלולה לגרור עונש מאסר. אבל מה עושה אדם אשר אין ביכולתו להגיע לזימון המדובר?

מתי כדאי להוציא פטור ממילואים?

פעמים רבות נוצר מצב שבו אדם שנקרא למילואים לא התייצב אליהם מפאת נסיבותיו האישיות. במצב זה, צה"ל יזמן אותו למשפט צבאי בעניינו, שיגרור ענישה כבדה ומכל מקום לא יפטור את החייל מביצוע חובותיו.

אם סיבותיו של אותו אדם עונות לאחד או יותר ממצבי הפטור המקובלים כפי שמיד נציג, מומלץ לאתר עורך דין צבאי מקצועי ומנוסה שייצג אותו בבית הדין הצבאי ולאחר מכן מול הוועדה המתאימה לאותו סוג פטור. עורך הדין יוכל לייצג את החייל וללוות אותו לאורך התהליך, לעמוד על הסיבות שבגינן איננו יכול לשרת במילואים כעת ובעתיד ולייצר פנייה רלוונטית, מסודרת, מנומקת ומשכנעת הרבה יותר, מזו שתבוצע על ידי החייל לבדו.

מי מחויב במילואים?

על פי החוק, מי ששוחרר בכבוד לאחר שסיים את שירותו הסדיר וניתן לו חוגר מילואים, מחויב להתייצב לשירות מילואים במקום ובזמן שנמסרו לו. תקופת המילואים השנתית משתנה בהתאם לצרכים של הצבא בחייל ובהתאם לתפקידו בכוח האדם.

חיילי המילואים בתפקידים קרביים לרוב יבצעו מספר ימי מילואים של למעלה מ-20 ימים בשנה ותומכי לחימה וחיילי עורף בהיקף נמוך מכך. בעלי תפקידים מיוחדים יכולים להיות מגויסים לתקופות ממושכות יותר על פי שיקולי צורך.

חייל שקיבל פטור ממילואים עדיין זכאי להטבות בהצדעה?

למועדון בהצדעה רשאים להצטרף כל מי שקיבל תעודת "שחרור בכבוד" למשך שלוש שנים מיום השחרור. חיילי מילואים שמוגדרים על פי חוק כמשרתי מילואים פעיל זכאים להטבות בהצדעה כל עוד החייל מוגדר כמשרת מילואים פעיל. כאשר ניתן פטור מסוג "תום שירות בטחון" או "תום התנדבות מיל" לאחר גיל 38 המשוחרר ימשיך להיות זכאי להטבות ובפטורים אחרים לא.

איך לצאת ממילואים על נפשי?

מי שסובל מבעיות נפשיות יכול לקבל פטור ממילואים על בסיס נפשי גם כאשר אין קשר בין הפגיעה הנפשית לשירות הצבאי כמו במקרים של פוסט טראומה. על מנת לקבל פטור עקב מצב נפשי יש למלא בקשה לוועדה רפואית. את הבקשה כיום ניתן למלא באופן מקוון דרך אתר המילואים.

אל הבקשה יש לצרף העתקים של הטפסים הרפואיים בהם מצוינת הבעיה לרבות מסמך מהפסיכיאטר המטפל באזרחות. לאחר הגשת הבקשה עם כלל המסמכים הרלוונטיים היא תועבר לעיונו של הרופא הממיין בוועדה הרפואית. הרופא עשוי לקבל את בקשת הפטור, ללא וועדה או לזמן אתכם להופעה בפני הוועדה.

מתי מקבלים פטור ממילואים?

ניתן לקבל פטור בשל גיל ועל פי החוק משרת מילואים שאינו קצין זכאי לפטור מגיל 40. הצבא יכול לפטור אדם ממילואים בשל התנהגות רעה. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור בשל אי כשירות רפואית וניתן לקבל פטור למשרתות במילואים בשל הריון. ניתן לקבל באופן חד צדדי  פטור בשל צמצום כוחות וניתן לקבל פטור ממילואים כאשר מדובר באב שכול או מי שנשוי עם מעל 6 ילדים.

האם מותר לסרב למילואים?

אי התייצבות לשירות מילואים לאחר שנשלח צו מילואים והאדם קיבל אותו, עשויה לגרור השלכות משפטיות. החוק אינו מאפשר סירוב וגם כאשר יש סיבות דתיות, מצפוניות, בריאותיות או נפשיות יש צורך להוציא פטור מתאים ולא ניתן לעשות דין עצמי. אדם אשר לא הגיע למילואים לאחר שקיבל צו, עלול להיקרא למשפט צבאי.

מתי עושים מילואים?

בעבר נקבע על פי חוק כי כל משרת מילואים יהיה חייב ב-36 ימי מילואים בשנה. כיום הצבא עבר למודל תלת שנתי, בו נקבע כי משרתים במילואים יהיו חייבים ב-54 ימי מילואים בשלוש שנים. כמות ימי המילואים משתנה בהתאם לתפקיד ובמידה והתפקיד של המשרת מצריך אימונים נרחבים, שירות המילואים עשוי להתארך.

מי ששירת בתפקיד של מש”ק, עשוי להיות חייב ב-70 ימים ב-3 שנים. מי ששירת בתפקידי קצונה, עשי להיות מחויב ב-84 ימי מילואים כל שלוש שנים.
מי נחשב משרת מילואים פעיל?
חייל מילואים שעשה לפחות 20 ימי שרות מילואים מצטברים בתקופה של שלוש שנים רצופות נחשב למשרת מילואים פעיל. גם חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים מאז השחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים פעיל בתקופה של שנה או שנתיים בצמידות של האחת לשנייה.

חיילים אלו יהיו זכאים להטבות במשך שלוש שנים, שתחילתן ב-1 במאי של השנה העוקבת לזו שבה השלים החייל את סך הימים הנדרש. ניתן להפיק אישור משרת מילואים פעיל באופן דיגיטלי באתר האישורים.

פטור ממילואים על רקע מצפוני

כאשר החייל או החיילת מפתחים אמונות וערכים או אידיאליים שאינם מתיישבים עם השקפתו של הצבא, יכול להתקיים פטור מטעמי מצפון. חשוב להדגיש שצה"ל לא ממהר להעניק את פטור זה לחיילים ואישור לפטור יינתן רק מטעם וועדה המכונה וועדת המצפון.

הוועדה תבדוק האם אכן מנוגדת השקפתו של החייל לאלה של צה"ל ורק במקרים מיוחדים תתיר את השחרור מהצבא. במקרים רבים, מאתרת הוועדה את סרבני המצפון כ"סרבנים סלקטיביים", המתנגדים פוליטית לכיבוש ומכאן שאינם זכאים בשום מקרה לפטור.

המבקש פטור מטעמי מצפון יצטרך להוכיח כי הוא מתנגד לאלימות מכל סוג שהוא, כאשר פועל יוצא מכך הוא השימוש בנשק. דבר דומה מתרחש גם בקרב משרתי החובה, שאינם פטורים מהשירות במצב של סרבנות פוליטית וגם הם נדרשים להוכיח לוועדת המצפון טרם הגיוס כי הם אוחזים באידיאולוגיה פציפיסטית המלווה אותם בכל אספקט בחייהם.

פטור זמני ממילואים

פטור זמני הוא הפטור הראשון שאנחנו נדבר עליו, מדובר על פטור המוגדר לתקופת זמן מסוימת או לזימון מסוים. פטור מהסוג זה הוא זמני ותלוי בנסיבות האישיות או המשפחתיות של החייל.

הנסיבות לבקשת הפטור הזמני הן מגוונות. ניתן לבקש פטור זמני בשל תקופה לחוצה בעבודה, מצב רפואי שאינו מאפשר את ההגעה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ), מצב רפואי של קרוב משפחה, חתונה ואף תקופת מבחנים באוניברסיטה.

הפטור הזמני יכול להיות מלא, ולבטל את כל השמ"פ אליו נקרא חייל המילואים. או זמני ואז רק לקצר את תקופת השירות.

במצבים מהסוג הזה מומלץ לזכור שלסטודנטים ישנם חוקים מיוחדים אשר מקלים עליהם את תנאי הקריאה לשמ"פ בשל לימודיהם ותמיד ניתן להתייעץ או להיעזר במנהל הסטודנטים או באגודת הסטודנטים במוסד בו לומדים.

איך אפשר לקבל פטור ממילואים?

חשוב להבדיל בין פטור למילואים שניתן על ידי הצבא באופן חד צדדי ובין פטור ממילואים שיש להגיש בקשה מיוחדת על מנת לקבלו. פטור ממילואים מחמת צמצום כוחות מילואים מעניק למשרתים פטור אוטומטי בשל שינוי מערכי כוח האדם, שינוי מבנה היחידות, קיצוצים בתקציב הביטחון וכאשר כבר אין צורך בתפקידו של החייל בהמשך.

להבדיל מפטורים אחרים כמו, פטור מטעמי בריאות פיזית או נפשית או פטור בגין התנהגות רעה וחמורה, פטור זה הינו חד צדדי לגמרי. צה"ל הוא הסמכות היחידה שיכולה להעניק פטור זה על סמך שיקוליו ונסיבותיו ולא ניתן להגיש בקשה מיוחדת על מנת לקבל פטור שכזה באופן עצמאי.

פטור מחמת צמצומים

בנוסף לפטורים הקשורים למצבו האישי או המשפחתי של החייל עצמו, ישנם גם אילוצים צהליים. לכל יחידה ישנה מכסה של משרתי מילואים הדרושים בכדי לקיים את התפקיד של היחידה בצורה המיטבית. לכן כאשר מספר המשתחררים הטריים עולה על מספר מקבלי הפטור באותה השנה יתכנו קיצוצים שיגרמו לקבלת הפטור.

מצב של צמצומים עשוי להתקיים גם בשל שינוי תקציבי הביטחון או משבר מדיני אחר אשר ישפיע על החלוקה הפנימית של הכספים בין משרדי הממשלה או בתוך משרד הביטחון.

ועוד כמה פרטים חשובים שכדאי לדעת:
גם אם סיימתם את שירותכם הסדיר וקיבלתם את חוגר המילואים, לא בטוח שהצבא יקרא לכם להתגייס בקרוב. באופן שיטתי, נקראים לשירות מילואים פעיל ותדיר (לפחות אחת לשנה) בעלי תפקידים מסוימים, לוחמים ותומכי לחימה.

גם במקרים שבהם לא ניתן לקבל פטור, יכולים המילואימניקים לקבל פטור זמני שדוחה, מעכב או מבטל את המילואים הצפויים מסיבות הנוגעות לבריאות החייל, למצבו המשפחתי, הכלכלי או עקב לימודיו באקדמיה.

חשוב להדגיש שוב ושוב! אי התייצבות למילואים מכל סיבה שהיא, ללא אישור על כך תגרור השלכות משפטיות וענישה קשה מאוד. העונשים המוטלים בבית הדין הצבאי יוכלו לנוע בין מספר ימי מחבוש ועד כלא צבאי לתקופה ממושכת, בסיומה ייאלץ החייל לבצע את המילואים בכל מקרה.

במקרים שבהם צה"ל נתקל באישיות "בעייתית", בבעיות התנהגות קשות או בהפרות משמעת שהענישה עליהן אינה מרתיעה או מונעת את הישנות ההתנהגות הבעייתית, ישקול צה"ל להעניק לחייל פטור בגין אי התאמה. זהו מוצא אחרון מבחינת הצבא ועל מנת להגיע אליו יצטרך החייל לעבור תהליך נוקשה, מתסכל ומייאש. על כן מומלץ שלא לייצר בעיות התנהגות רק לשם קבלת פטור זה.

עורך דין צבאי לפטור ממילואים

אם קיימת סיבה מסוימת שבגללה לא תוכלו להופיע לשירות המילואים, או שהנכם מעוניינים להפסיק את שירות המילואים מכאן והלאה – פנו מיד אל משרדנו!

נעמוד לצידכם כבר מהרגע הראשון, יסדיר את תהליך בקשת הפטור ויגן על זכויותיכם במצב שבו תישפטו בבית דין צבאי בגין עבירת משמעת, עריקות, נפקדות או סרבנות. כחיילי מילואים זוהי זכותכם להתייעץ בכל שלב עם עורך דין צבאי ולקבל ליווי וייצוג מקצועיים מהרגע הראשון, גם אם נעצרתם ונלקחתם למחבוש עוד לפני המשפט בעניינכם!

אנחנו מטפלים בכל סוגיה הנוגעת לצבא לרבות עריקות, נפקדות, עבירות משמעת, עבירות פליליות בצבא, טוהר הנשק, עבירות מוסר, קבלת פטור משירות מילואים ועוד.

סיכום הוצאת פטור ממילואים

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בשירות מילואים בהרחבה בדגש על קבלת פטור מהמשך שירות. כפי שציינו, ישנם פטורים שניתנים על ידי הצבא בהתאם לגיל או עקב צמצום הכוחות ופטורים שיש להגיש בקשה מיוחדת עבורם. במקרים רבים ניתן להגיש בקשה לשינוי פרופיל עקב שינויים במצב הבריאותי והנפשי ולשם כך יש צורך באסמכתאות המתאימות.

כותב המאמר

תמונת מחבר

היי, אני ניר ליסטר, עו"ד צבאי מעל ל-20 שנה והיום אני מנכ"ל של משרד עורכי הדין - ניר ליסטר. אני בעל תואר ראשון במשפטים, שני במנהל עסקים ובדרך לקבל דוקטורט. כעורך דין צבאי, עזרתי למעל ל-7,000 חיילים, מלשב"ים, אנשי מילואים וקבע בדיני צבא בכל התחומים. אחרי כל-כך הרבה מקרים בשנים האלו, אני מבין את הקושי שבמערכת הצבאית ויודע שעם הצבא קשה להתמודד לבד - וזו השליחות שלי. צוות המשרד שלי ואני נדאג שתקבלו מה שמגיע לכם!

צריכים ייעוץ?

יש לנו את הפתרון בשבילך!