פטור ממילואים

שחרור חייל ממילואים

סיום השירות הפעיל והמעבר לשירות מילואים מפגיש את האזרח עם מורכבויות חדשות:

הפרעה בשגרת עבודה, משפחה או לימודים.

במהלך השירות הפעיל, לרוב, מצבי חיים אלה לא היו קיימים, ומשכך בהיבט זה המפגש עם השירות הצבאי, דווקא במילואים – מורכב יותר.

האם יש דרך להשתחרר ממילואים?

החוק קובע שכל חייל שמסיים את שירותו הסדיר וקיבל חוגר מילואים, חייב להתייצב בתאריך ובמקום שנשלחו לו. ייתכן שצו המילואים יהיה לתקופה קצרה וייתכן שיהיה לתקופה ארוכה יותר; הכל נקבע בהתאם לצורך הצבאי בחייל, בתפקיד ובהכשרה אותם רכש, וכן בכוח האדם הזמין באותה תקופה ויחידה. יש שיראו בימי המילואים הזדמנות להתרעננות מהשגרה השוחקת ומפגש עם חברים מהעבר, ויש שיראו בכך פגיעה מהותית בתהליכים עסקיים ומשפחתיים.

כידוע, אם ימי המילואים היו בעלי זכות בחירה, יכול היה החייל לבטל את הגעתו באופן פשוט. אולם, למעשה, חייל שלא יתייצב למילואים לאחר שקיבל צו מילואים, עלול הדבר להביא להשלכות משפטיות ומעשיות חמורות. ייתכן והוא יתבקש להתייצב למשפט צבאי, וייתכן שמשפט זה יגרום לענישה כלפי החייל. עם זאת, המערכת הצבאית איננה “אטומה” ובמצבים מסוימים, היא מעניקה לחיילים מסוימים פטור זמני או קבוע משירות במילואים.

כעת נפרט כמה מסוגי ה’פטורים’ הניתנים לחיילים השונים

פטור מטעמי גיל

סעיף 36א לחוק שירות הביטחון קובע כי לחוגרים, גיל קבלת הפטור הוא מגיל 40, ואילו לקצינים – מגיל 45. ישנם תפקידים שבם הפטור ניתן החל מגיל 49. יש לציין שנשים זכאיות לפטור משירות מילואים החל מגיל 38, זאת במידה ולא שירתו בתפקידי לוחמה. נשים ששירתו בתפקידי לוחמה, זכאיות לפטור בהתאם לנהוג בתפקיד אותו ביצעו.

פטור ממילואים
פטור ממילואים

פטור מטעמים רפואיים

כל חייל או חיילת שקיבלו פטור משירותם הסדיר, כמובן שיהיו זכאים ממילא לפטור גם משירות מילואים. מלבד מציאות מעין זו, גם חייל ששירת באופן מלא ובבריאות מלאה, יכול להיות זכאי לפטור ממילואים מטעמים רפואיים פיזיים או נפשיים. כדי לקבל את הפטור, ראשית עליו לעבור בדיקות רפואיות שיעידו על הבעיה ממנה סובל החייל, ולאחר מכן להגיש בפני הוועדה הרפואית את המסמכים המעידים על מצבו.

פטור מטעמי נישואין, היריון או הורות

אישה הרה פטורה ממילואים (ואף משירות חובה), פטור זה נקרא ‘פטור מחמת היריון לנשים’. בין היתר נקבע שאימהות לא ישרתו עוד במילואים, ולכן מאותו רגע והלאה הן לא יקבלו עוד צווי מילואים. כמו כן, ישנו פטור לחייל הנמצא בשלב ‘לקראת הורות’. החוק אומר שחייל בת זוגו נמצאת בחודש התשיעי להריונה. כדי שיקבל החייל שחרור, עליו לעמוד בשני תנאים: א. תקופת המילואים אליה זומן היא למשך 4 ימים ומעלה. ב. תקופת השירות חופפת לחודש התשיעי של ההיריון, קרי – משבוע 36 ומעלה. יש לדעת שפטור זה אינו תקף לזימון מילואים דחוף (צו 8). חייל שבת זוגו נמצאת בשמירת היריון, זכאי לקבל פטור בלא קשר לתקופת ההיריון בה היא נמצאת.

פטור זמני

פטור מעין זה יכול לנבוע מכמה סיבות שכולן מתייחסות למצבו האישי של החייל. ישנן תקופות בחיים בהן תזמון המילואים מתנגש בצורה חזיתית עם מערכת חיים של החייל. למשל: חלץ בעבודה, מצב רפואי של החייל או של אחד מבני משפחתו, תקופת מבחנים, מצב משפחתי מסוים וכדו’. במצבים כאלה תיתכן אפשרות לקצר את משך זמן המילואים או לשנות את המועד שלהם. סטודנטים זכאים להגיש בקשת קיצור, דחייה או ביטול של הצו שלהם, אם התקיימו שני תנאים: א. אם ימי המילואים הם מעל שישה ימים. ב. כאשר הלימודים מתרחשים במוסד אקדמי מוכר.

כאשר קיימת בעיה רפואית שמונעת מהחייל להיענות לצו המילואים, עליו ליצור קשר עם קצינת הקישור ולהעביר אליה מסמכים רפואיים המוכיחים את טענתו. בשל העובדה שסמוך למועד המילואים מוגשות עתירות רפואיות שונות רבות, הוועדה הרפואית מודעת לדבר ולכן הרופאים מגלים אדישות מסוימת כלפי תסמינים שונים. כדי להמעיט את כמות מקבלי השחרורים, הדרישה היא להיבדק ביחידה הרפואית עצמה ושם לקבל את הפטור, במידת הצורך.

בעיות משפחתיות

בעיות אלה נבדקות באופן נפרד על ידי גורמי הקישור ומפקדי היחידה. במקרים כאלה, על החייל לנסח ולהסביר לקצינת הקישור והאחראים בצורה עמוקה ומפורטת ככל יכולתו, את המצב הקיים והסיבות בגינן הוא מעוניין לקבל את הפטור הזמני. ההחלטה תהיה כרוכה גם במצב כוח האדם באותה יחידה, גם בנחיצותו של החייל וכמובן – בדחיפות בקשתו ומצבו.

באופן כללי, חשוב לדעת – צה”ל אינו מחויב להסכים לבקשה. בשל כך כדאי לקחת בחשבון שישנה אפשרות שהתשובה תהיה שלילית. פעמים שהתשובה שלילית מפני שהבקשה לא הייתה משכנעת מספיק, ופעמים שהיחידה לא מאפשרת גמישות בדבר.

עם תום שירות החובה יקבל אחוז גדול מהחיילים חוגר מילואים, המחייב אותו להופיע לשירות מילואים ככל שיידרש, במועד ובמקום שנקבעו בצו הגיוס או בהקפצה הטלפונית.

תקופה זו שבה החיילים הסדירים משתחררים ועוברים לחיי האזרחות, מלווה בשלל שינויים ותהליכים שימשיכו להתקיים ולהתעצם ככל שהריחוק מתקופת שירות החובה יגדל. אנשים נרשמים ללימודים וקורסים, יוצאים לטיול בעולם, מטפחים קריירה, מקימים משפחה וגם יכולים ללקות במצב רפואי מסוים, לפתח אידיאולוגיה מסוימת, להתקרב לדת, לייצר השקפות עולם חדשות ועוד.

בין לבין, סביר להניח שייקראו החייל או החיילת מחייהם השגרתיים לביצוע שירות מילואים. מאחר וכל אי התייצבות נחשבת לעבירה על חוקי הצבא ונידונה למשפט ועונשים כבדים, רק פטור קבוע משירות מילואים יוכל לשחרר את החייל/ת מהתייצבות ולמעשה לפטור אותם מהתקשרות עם הצבא מכאן והלאה.

צו המילואים יכול לצוץ באמצע שגרת החיים, גם בתקופות תובעניות ועמוסות שמקשות לקיים אותו. לכן אנשים רבים מתקשים לבצע את המילואים שאליהם נקראו וזקוקים לקבלת פטור קבוע משירות מילואים, שניתן לשאוף אליו על ידי הסתייעות בעורך דין צבאי מומחה לסוגיית הפטור.

תרגילים, בט”ש וחירום

לרוב שירות המילואים יהיה לצורך של שמירת כשירות, של החייל הבודד, הצוות וגם הציוד. שמירת הכשירות הזו נעשית הן בתרגילים מתוזמנים ומתוכננים והן בשמירה על הביטחון השוטף של המדינה.

כמובן שאת הפעילויות השונות היחידות השונות בצה”ל לא יכולות לתזמן ולוודא עם על חייל וחייל. על כן, קבלת זימון למילואים הוא צו מחייב. על חייל המילואים להגיע למקום התייצבות במועד שהוגדר לו. אי הגעה לצו נחשבת לעבירה על החוק ועלולה לגרור עונש מאסר. אבל מה עושה אדם אשר אין ביכולתו להגיע לזימון המדובר?

מתי כדאי להוציא פטור ממילואים?

פעמים רבות נוצר מצב שבו אדם שנקרא למילואים לא התייצב אליהם מפאת נסיבותיו האישיות. במצב זה, צה”ל יזמן אותו למשפט צבאי בעניינו, שיגרור ענישה כבדה ומכל מקום לא יפטור את החייל מביצוע חובותיו.

אם סיבותיו של אותו אדם עונות לאחד או יותר ממצבי הפטור המקובלים כפי שמיד נציג, מומלץ לאתר עורך דין צבאי מקצועי ומנוסה שייצג אותו בבית הדין הצבאי ולאחר מכן מול הוועדה המתאימה לאותו סוג פטור. עורך הדין יוכל לייצג את החייל וללוות אותו לאורך התהליך, לעמוד על הסיבות שבגינן איננו יכול לשרת במילואים כעת ובעתיד ולייצר פנייה רלוונטית, מסודרת, מנומקת ומשכנעת הרבה יותר, מזו שתבוצע על ידי החייל לבדו.

מעוניינים בקבלת פטור? צרו קשר עם מירי גביש.

פטור מחמת גיל

על פי חוקי הצבא, שירות המילואים מתבצע עד לגיל מסוים על פי החלוקה הבאה:

גברים יקבלו פטור מילואים בגיל 40

קצינים יקבלו פטור מילואים בגיל 45

בעלי תפקידים מיוחדים (נהגי משאית או חובשים קרביים למשל) יקבלו פטור בגיל 49

נשים יקבלו פטור מילואים בגיל 38

לוחמות יקבלו פטור מילואים שווה לגיל הגברים בהתאם לסוג התפקיד

נשים הרות ואימהות יקבלו פטור מילואים לאלתר, ללא התחשבות בגילן

כדאי לדעת שלרוב הצבא מפחית את זימוני המילואים פרק זמן רחב לפני הגיל הקבוע בחוק, למעט חיילים וחיילות שחיוניותם עדיין רלוונטית.

פטור ממילואים על רקע רפואי

כפי שמתרחש בשירות הסדיר, קבלת פטור מטעמים רפואיים פיזיים או נפשיים תוכל להתאפשר אם וועדה רפואית מטעם הצבא תקבע כי לחייל או לחיילת לא קיימת עוד כשירות רפואית למילוי השירות והם יקבלו את פרופיל 21, המשחרר מן הצבא לחלוטין.

מבקשי הפטור הרפואי ממילואים יצטרכו להגיש בקשה מתאימה בליווי מסמכים רפואיים רלוונטיים שמסבירים את הבעיה ומפרטים מדוע הם מנועים מביצוע שירות מילואים פעיל. לצורך הגשת הבקשה, מומלץ להיבדק על ידי רופא אזרחי מתאים. הצבא יזמן את המבקשים לבדיקות מטעמו (אם יש בכך צורך) וחוות הדעת ותוצאות הבדיקות יוגשו לוועדה. הוועדה תקבע לכאן או לכאן את עתיד המילואים של אותם חיילים.

פטור ממילואים על רקע מצפוני

כאשר החייל או החיילת מפתחים אמונות וערכים או אידיאליים שאינם מתיישבים עם השקפתו של הצבא, יכול להתקיים פטור מטעמי מצפון. חשוב להדגיש שצה”ל לא ממהר להעניק את פטור זה לחיילים ואישור לפטור יינתן רק מטעם וועדה המכונה וועדת המצפון.

הוועדה תבדוק האם אכן מנוגדת השקפתו של החייל לאלה של צה”ל ורק במקרים מיוחדים תתיר את השחרור מהצבא. במקרים רבים, מאתרת הוועדה את סרבני המצפון כ”סרבנים סלקטיביים”, המתנגדים פוליטית לכיבוש ומכאן שאינם זכאים בשום מקרה לפטור.

המבקש פטור מטעמי מצפון יצטרך להוכיח כי הוא מתנגד לאלימות מכל סוג שהוא, כאשר פועל יוצא מכך הוא השימוש בנשק. דבר דומה מתרחש גם בקרב משרתי החובה, שאינם פטורים מהשירות במצב של סרבנות פוליטית וגם הם נדרשים להוכיח לוועדת המצפון טרם הגיוס כי הם אוחזים באידיאולוגיה פציפיסטית המלווה אותם בכל אספקט בחייהם.

פטור ממילואים על רקע דתי

חיילים שהתחזקו, שחזרו בתשובה או שעתידים לעשות זאת, יוכלו להגיש בקשה לקבלת פטור זה בצירוף מכתב המסביר מדוע אינם יכולים להמשיך את שירותם במילואים עקב אורח חייהם החדש. את הבקשה חשוב ביותר להגיש על ידי עורך דין צבאי בכיר שמכיר היטב את התנהלות הצבא ויחסו לחיילים שהזיקה הדתית שלהם התחדדה, ויודע כיצד לנהוג על מנת לקבל את הפטור ללא תקלות.

הבקשה תוגש עצמאית או על ידי עורך הדין וועדה מיוחדת תקבע את הזכאות לפטור, או אי הזכאות.

פטור זמני ממילואים

פטור זמני הוא הפטור הראשון שאנחנו נדבר עליו, מדובר על פטור המוגדר לתקופת זמן מסוימת או לזימון מסוים. פטור מהסוג זה הוא זמני ותלוי בנסיבות האישיות או המשפחתיות של החייל.

הנסיבות לבקשת הפטור הזמני הן מגוונות. ניתן לבקש פטור זמני בשל תקופה לחוצה בעבודה, מצב רפואי שאינו מאפשר את ההגעה לשירות מילואים פעיל (שמ”פ), מצב רפואי של קרוב משפחה, חתונה ואף תקופת מבחנים באוניברסיטה.

הפטור הזמני יכול להיות מלא, ולבטל את כל השמ”פ אליו נקרא חייל המילואים. או זמני ואז רק לקצר את תקופת השירות.

במצבים מהסוג הזה מומלץ לזכור שלסטודנטים ישנם חוקים מיוחדים אשר מקלים עליהם את תנאי הקריאה לשמ”פ בשל לימודיהם ותמיד ניתן להתייעץ או להיעזר במנהל הסטודנטים או באגודת הסטודנטים במוסד בו לומדים.

פטור מחמת הריון

פטור זה ניתן אוטומטית לכל אישה הנכנסת להריון. צה”ל אינו רוצה לקחת סיכונים בכל הקשור ברווחת ובריאות האם ועוברה ועל כן הוא בוחר באופן גורף לתת פטור מלא לאישה בהריון או כזו שילדה מכבר.

הדבר נכון גם לחיילות בסדיר בדרך כלל. עם זאת, נשים בתפקידים מסוימים, אשר רוצות להמשיך לתרום למדינה בצורה זו יכולות לבקש ביטול של הפטור. צריך לשים לב שצה”ל לא שש בדרך כלל לבטל א הפטור ולקחת את הסיכון, אך כל מקרה נידון לגופו.

בנוסף לפטור זה גם נשים נשואות זכאיות לקבל פטור ממילואים. פטור על בסיס נישואין, הריון והורות אינו תקף לגברים. גבר בסטטוס זהה יהיה זכאי להטבות ותגמולים מטיבים יותר.

פטור ממילואים להורה שכול

במדינת ישראל לצערנו הרב, משפחות רבות מאבדות את יקיריהן במלחמות ישראל או בפעולות איבה. משפחות השכול נמצאות במעמד שונה מבחינת המדינה והצבא וכחלק מכך גם ניתן פטור לאנשי מילואים המוגדרים כהורים שכולים.

על בסיס אותו עיקרון ישנן גם הקלות לילדים שכולים או למשרתי מילואים ששכלו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, בתוך כך ניתן לקבל העברה ליחידה עורפית.

פטור מחמת צמצומים

בנוסף לפטורים הקשורים למצבו האישי או המשפחתי של החייל עצמו, ישנם גם אילוצים צהליים. לכל יחידה ישנה מכסה של משרתי מילואים הדרושים בכדי לקיים את התפקיד של היחידה בצורה המיטבית. לכן כאשר מספר המשתחררים הטריים עולה על מספר מקבלי הפטור באותה השנה יתכנו קיצוצים שיגרמו לקבלת הפטור.

מצב של צמצומים עשוי להתקיים גם בשל שינוי תקציבי הביטחון או משבר מדיני אחר אשר ישפיע על החלוקה הפנימית של הכספים בין משרדי הממשלה או בתוך משרד הביטחון.

ועוד כמה פרטים חשובים שכדאי לדעת

גם אם סיימתם את שירותכם הסדיר וקיבלתם את חוגר המילואים, לא בטוח שהצבא יקרא לכם להתגייס בקרוב. באופן שיטתי, נקראים לשירות מילואים פעיל ותדיר (לפחות אחת לשנה) בעלי תפקידים מסוימים, לוחמים ותומכי לחימה.

גם במקרים שבהם לא ניתן לקבל פטור, יכולים המילואימניקים לקבל פטור זמני שדוחה, מעכב או מבטל את המילואים הצפויים מסיבות הנוגעות לבריאות החייל, למצבו המשפחתי, הכלכלי או עקב לימודיו באקדמיה.

חשוב להדגיש שוב ושוב! אי התייצבות למילואים מכל סיבה שהיא, ללא אישור על כך תגרור השלכות משפטיות וענישה קשה מאוד. העונשים המוטלים בבית הדין הצבאי יוכלו לנוע בין מספר ימי מחבוש ועד כלא צבאי לתקופה ממושכת, בסיומה ייאלץ החייל לבצע את המילואים בכל מקרה.

במקרים שבהם צה”ל נתקל באישיות “בעייתית”, בבעיות התנהגות קשות או בהפרות משמעת שהענישה עליהן אינה מרתיעה או מונעת את הישנות ההתנהגות הבעייתית, ישקול צה”ל להעניק לחייל פטור בגין אי התאמה. זהו מוצא אחרון מבחינת הצבא ועל מנת להגיע אליו יצטרך החייל לעבור תהליך נוקשה, מתסכל ומייאש. על כן מומלץ שלא לייצר בעיות התנהגות רק לשם קבלת פטור זה.

עורך דין צבאי לפטור ממילואים

אם קיימת סיבה מסוימת שבגללה לא תוכלו להופיע לשירות המילואים, או שהנכם מעוניינים להפסיק את שירות המילואים מכאן והלאה – פנו מיד אל משרדנו! משרדה של עורכת הדין מירי

יעקב גביש יעמוד לצידכם כבר מהרגע הראשון, יסדיר את תהליך בקשת הפטור ויגן על זכויותיכם במצב שבו תישפטו בבית דין צבאי בגין עבירת משמעת, עריקות, נפקדות או סרבנות. כחיילי מילואים זוהי זכותכם להתייעץ בכל שלב עם עורך דין צבאי ולקבל ליווי וייצוג מקצועיים מהרגע הראשון, גם אם נעצרתם ונלקחתם למחבוש עוד לפני המשפט בעניינכם!

משרד עורך דין צבאי מירי יעקב גביש מטפל בכל סוגיה הנוגעת לצבא לרבות עריקות, נפקדות, עבירות משמעת, עבירות פליליות בצבא, טוהר הנשק, עבירות מוסר, קבלת פטור משירות מילואים ועוד.

לוחם

אודות המחבר

עו”ד צבאי - מירי גביש
עו”ד צבאי - מירי גביש

משרד עורכי דין צבאי שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

פטור ממילואים מחמת צמצומים

גם את\ה עושים מילואים? אם כן – איך הייתם מגיבים אילו היו אומרים לכם שקיבלתם פטור? האם הייתם שמחים על כך או שמא אתם דווקא

פטור ממילואים על רקע מצפון

פטור ממילואים מטעמי מצפון זוהי סוגיה מורכבת אשר לא מתקבלת בעין יפה (בלשון המעטה) בעיניי צה”ל כך שאם הדבר נוגע לך, זוהי הכתבה שתעשה לך

פטור ממילואים לדתיות

רקע בשנים האחרונות, אנו עדים לעלייה גדולה במספר הנשים אשר משרתות שירות חובה משמעותי בצה”ל ובהמשך לכך, עלייה במספר הנשים אשר נקראות לשרת שירות מילואים.

פטור ממילואים לדתיים

מה עושה חייל חילוני שהשתחרר וחזר בתשובה? האם הוא חייב לשרת במילואים אפילו שזה נוגד את אורח חייו הדתי? הבאנו לכם את כל הפרטים על

פטור ממילואים להורים שכולים

משפחת השכול במדינת ישראל היא אולי המשפחה הגדולה ביותר. כל אזרח ישראלי מכיר משפחה שכולה, כל אזרח ישראלי ראה או הרגיש מקרוב את הכאב העצום

פטור ממילואים מטעמי גיל

חובת שירות מילואים חלה על כל אזרח. אולם, אלו המצויים באחד המצבים בחוק, רשאים לקבל פטור משירות המילואים. אחת הסיבות לקבלת פטור היא גילו של

הקלות לחייל מילואים שהוא תושב חוזר

מדינת ישראל מעוניינת בהחזרת תושבים, שעזבו את הארץ לטופב מגורים ועבודה בארץ אחרת ולכן מעניקה הטבות במישורים שונים לתושבים חוזרים, במגוון תחומים, ביניהם גם שירות

מהם ימי מילואים

היות ואנחנו נמצאים באמצע המזרח התיכון ושכנינו אינם אוהדינו, כל אזרח בארץ (אלא אם כן קיבל פטור) חייב בימי מילואים על פי חוק. מה מטרת

פטור ממילואים מחמת היריון

במדינת ישראל אומנם שירות המילואים הינו חובה עבור לא מעט אנשים, אך ראשית, לא כל מי שמילא תפקיד מסוים בתור חייל סדיר יידרש לעשות גם

פטור זמני משירות מילואים

במדינת ישראל לא רק שהשירות הצבאי הינו חובה, אלא חובה גם לעשות מילואים מידי שנה. אומנם זה נכון שככל שעוברות השנים מספר האנשים שעושים מילואים

בקשת מעבר יחידה במילואים

חיילי המילואים הנמצאים בשירות פעיל, משוייכים ליחידה בהם הם ביצעו את השירות הסדיר או את שירות הקבע שלהם. היות ואוכלוסיית חיילי המילואים מורכבת ממגוון רחב

פטור ממילואים מחמת התנהגות רעה

בין אם מדובר במקרה מוצדק מבחינתכם או פחות, פטור מחמת התנהגות רעה ניתן לחיילים וחיילות מהצבא, אך שימו לב כי ישנן גם השלכות אפשריות. למשל,

פטור ממילואים עקב מעבר תפקיד

חלקנו מתייחסים אל שירות המילואים בתור משהו שאפילו מהנה, בעוד שחלק מהאנשים מעדיפים לקבל פטור. פטור ממילואים בעקבות מעבר תפקיד (תפקיד שאינו רלוונטי), מתקבל כאשר

פטור ממילואים לסטודנטים

מילואים הינם חלק ניכר מהווי הישראלי, כעקרון כל חייל שמשתחרר מהצבא נדרש להתייצב למילואים לכל הפחות פעם או פעמיים בשנה. כמות ימי המילואים ותדירותם משתנה

פטור ממילואים על בסיס נפשי

חיילים משוחררים ככלל מוגדרים כחיילי מילואים עם תום תקופת השירות הצבאי הסדיר שלהם, או עם תום תקופת שירות הקבע. אולם, במהלך חייהם הבוגרים מתרחשים בהם

פניה לוועדה לתיאום מילואים

מעמדה המיוחד של ישראל, כמדינה עם רקע ביטחוני רגיש במיוחד, הזקוקה להגנה ביטחונית סביב השעון, דורש ממנה לתחזק צבא פעיל, מתורגל ומוכן באופן קבוע להגנה,

שחרור הורה שכול משירות מילואים

עם תום השירות הצבאי, הופכים חיילי צבא ההגנה לישראל למשרתי מילואים, אותם ניתן לגייס לימים של אימונים, וכן ללקיחת חלק במבצעים ומלחמות. לצערנו, חיילי המילואים

שחרור חייל מילואים בגין אימוץ

לצבא ההגנה לישראל מערך מילואים מפואר וגדול, ולו תפקיד משמעותי ביותר בבטחון המדינה. מערך המילואים מהווה כוח חשוב במצבי חירום. הצבא והמדינה דואגים למגוון רחב

שחרור חייל מילואים לרגל נישואין

אנחנו גרים בישראל וכידוע לכולנו, מעבר ליתרונות שבארצנו הקטנטונת, כולנו (כמעט) בעל מכנה משותף – כולנו צריכים וצריכות להתגייס לצבא. כידוע, מגיע גיל 18, וכנראה

שחרור משירות מילואים בגין לידת ילד

חלק בלתי נפרד מהשירות הצבאי, שירות החובה במדינת ישראל, הוא שירות המילואים שמגיע לאחר השחרור. לשירות המילואים קיימים כל מיני פטורים המאפשרם לסיים את השירות,

שינוי פרופיל רפואי לחיילי מילואים

אם אתם משרתים במילואים, ואתם מרגישים שחל שינוי במצבכם הרפואי אשר אינו מאפשר לכם לעשות את התפקיד הקבוע שלכם במילואים, עומדת בפניכם אפשרות לשנות את

שחרור ממילואים

מערך המילואים הוא מערך חשוב לקיום צבא ההגנה לישראל ובהתאם לכך החובה לשירות מילואים היא איתנה, ושחרור ממנה מצריך אישורים מיוחדים וצידוקים ראויים. אפשר לבקש

מה התהליך להגשת פטור ממילואים

אחרי שנים רבות בהן תרמו ממרצם וזמנם, חיילי מילואים רבים מגיעים לשלב בו הם מבקשים פטור ממילואים. הבקשה לפטור ממילואים היא תהליך שלוקח זמן ולעיתים

פטור קבוע משירות מילואים

חיילי מילואים רבים אשר עוברים שינויים בחייהם, רשאים להגיש בקשה על מנת לקבל פטור קבוע משירות מילואים. הסיבות לבקשת פטור קבוע משירות מילואים הן רבות

פטור ממילואים מטעמי דת

אנשים רבים אומרים שהשירות הצבאי משנה בצורה משמעותית את עורך חייו של אדם. רבים מתבגרים בצורה משמעותית מאוד בשל החוויות שחוו במהלך השירות הצבאי שלהם.

עורך-דין-מירי-יעקב-גביש-ראשית
עו”ד צבאי - מירי גביש

משרד עורכי דין צבאי מירי גביש שם לו למטרה להילחם את מלחמתכם. אנו נרתום את הניסיון והידע המקצועי שלנו על מנת לוודא כי זכויותיכם נשמרות, נסייע לכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, ונפעל בנחישות חסרת פשרות לקבלת הפיצוי המרבי עבורכם.

צריכים סיוע וליווי משפטי?